Pálená střešní krytina

Použití a pokládání krytiny z tašek

Stránka o pálené střešní krytině Pálené střešní tašky vyráběné ručně nebo strojově náleží mezi skládanou krytinu pokládanou na laťování. Podobně jako prejzy či háky se jedná o krytinu tvrdou, těžkou, nenasákavou a ohnivzdornou, avšak velmi křehkou.

Tašková střešní krytina

Pálené střešní tašky jako součást expozice mlýna
Ploché střešní tašky s různým tvarem
spodního okraje od zaobleného po hrotitý.
Obec Strážnice, okres Hodonín

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Střešní tašky
  2. Bobrovky a falcovky
  3. Tašky na střechy zděných staveb
  4. Tašky na ohradní zdi
  5. Pokládání tašek na novostavby
  6. Výměna krytiny u starších staveb

Střešní tašky

V běžném venkovském prostředí se pálené střešní tašky objevují poměrně pozdě a to až se závěrem 18. století. Ještě mladšího užití a výroby jsou tašky cementové a betonové, rozšířené podstatně méně. Pro úplnost jmenujme rovněž skleněné tašky, sloužící pouze přisvětlení půdního prostoru.

Použití plochých střešních tašek odpovídá nástupu zděného stavitelství, které je z důvodu protipožární bezpečnosti staveb výrazně podporováno tehdejšími stavebními řády a předpisy.

Bobrovky a falcovky

Mezi nejčastěji používané tašky náleží tzv. bobrovky se segmentovými ukončením dolního okraje a tzv. falcovky s příčnou drážkou. Existují však i další tvary střešní tašek, např. tašky s eliptickým, půlkruhovým, lomeným či hrotitým okrajem.

Tašky na střechy zděných staveb

Zcela charakteristické se stává použití taškové krytiny na střechách mladších a početných zděných staveb z 1. poloviny 19. století. Stavby převážně klasicistního tvarosloví se vyznačují prostou architektonickou formou se střechou již převážně jednoduchého sedlového tvaru.

Tašky na ohradní zdi

Kromě střech je pálená taška užívána rovněž na ochradní zdi, jejichž korunu pod určitým sklonem a s určitým přesahem kryje.

Pokládání tašek na novostavby

Keramické tašky vyráběné z cihlářské hlíny jsou ohnivzdorné, avšak v porovnání se staršími hořlavými krytinami (např. došky či šindel) poměrně těžké. Pokládka pálených tašek proto vyžaduje únosnější typ krovu s ležatými nebo stojatými stolicemi - podpěrnými rámy. Větší únosnost těchto krovů je dána větším počtem příčných vazeb (cca po 1 m) i zvětšení rozměrů jednotlivých prvků krovu.

Tvar střechy se ovšem nemění, neboť i pálené krytině vyhovuje obvyklý středoevropský sklon kolem 45 stupňů. V případech některých mladších staveb mohl být menší, avšak snížení obvykle nepřesahovalo hranici 5 stupňů.

Výměna krytiny u starších staveb

Z výše uvedeného důvodu se u starších staveb nahrazení lehké střešní krytiny krytinou pálenou zpravidla neobešlo bez nového krovu nebo zesílení konstrukce krovu původního. Zesílení mohlo přitom spočívat např. ve zdojení některých konstrukčních prvků nebo dodatečném vložení dalších podpor.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pálená střešní krytina - tašky © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz