Kotvení dveří a vrat

Uchycení pomocí sloupku či kování

Stránka o konstrukci a kotvení dřevěných dveří a vratStarší ukotvení dřevěných dveřních křídel do otvoru ve stěně či brance bylo realizováno pouze ze dřeva nebo s použitím kamenného lůžka. Obdobně tomu bylo u starších jednokřídlých vrat osazených do vjezdové brány nebo stěny. Základem kotvení se v obou případech stává krajní slopek mající uchyceny oba konce. Točnicový způsob uchycení je nahrazován zejména u dveří zavěšením dveřního křídla pomocí stavebního kování. Stavební kování je užíváno rovněž na vrata, avšak s ohledem na značnou tíhu vrat stále ještě ve spojení s točnicovým způsobem uchycení (MaČe).

Obsah: Točnicové dveře a vrata Zavěšené dveře a vrata

Točnicové dveře a vrata

Nejstarší známý, středověký způsob upevnění dveří u zárubně se zcela liší od mladšího zavěšování. Konstrukce dveřního křídla včetně upevňovacího zařízení se prováděla tak, že nosný svislý prvek na té straně dveří, kde se mělo křídlo otáčet, se ponechal dole i nahoře delší, tedy oproti hornímu a dolnímu okraji dveří vyčnívající. Dveře se upevňovaly do připravených válcových otvorů - točnic. Jejich provedení bylo odlišné u zděné a dřevěné stěny. Ve zděné stěně bylo nutné provést točnici v horní části niky za portálem, což umožňovala v případě zděného záklenku dveřní niky kamenná koutová konzola s otvorem nebo i zazděný ohnutý kořenový samorost, a dole válcová jamka, zpravidla vydlabaná v kameni. Dveřní niky byly dosti často přeloženy rovně - kamennými překlady nebo trámky. Spodní upevnění bylo v takových případech stejné, horní bylo jednodušší - válcové otvory se vydlabaly přímo do příslušného místa překladu. U dřevěné stěny, která je relativně tenká a především za sebou nemá shora uzavřenou niku, se muselo pro zachycení horního čepu dveří ke stěně připevnit jakési dřevěné oko, upravené ze samorostu nebo jiného dřevěného profilu, ke stěně nade dveřmi přibité obvyklými dřevěnými kolíky. Zatímco v městských a panských stavbách se točnicový způsob upevňování dveří omezil na jednodušší produkci středověkého období, na venkově se udržuje déle, avšak nejpozději do 18. století (lit. 011: J. Škabrada, číslo stránky bude doplněno/poslední věta přesunuta ze str...)

Zavěšené dveře a vrata

Mladší variantu kotvení dveřních a vratových výplní představuje použití stavebního kování, pomocí něhož jsou dřevěná křídla zavěšena do vynechaného stavebního otvoru. Kování sestává ze závěsných háků různě připevněných k zárubni roubené, hrázděné nebo zděné stěny a vlastních kovaných závěsů s oky, připevněných na dveřní křídlo nebo křídla vrat. Se změnou způsobu uchycení souvisí i proměna konstrukčního provedení dveřních a vratových křídel (MaČe).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor prvního a předposledního odstavce ke kapitole
Kotvení na dveře a vrata © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz