TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB > ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Zásady pro opravy a úpravy stavebZÁSADY PRO ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Název kapitoly k opravám staveb na vesniciÚvod

Tématický okruh věnovaný novostavbám prochází v současnosti dopracováním. Pro stávající verzi klikněte na níže uvedený odkaz:

:: Desatero naší architektury


Jednou z hlavních příčin negativního vztahu k historickým objektům je v naprosté většině případů jejich velmi zanedbaný stav spojený s nedostatečným technickým zařízením těchto budov. Vlhké, studené a oprýskané stavby na nás působí velmi špatným dojmem a vyvolávají v nás pocity nelibosti, přes které se jen stěží dokážeme přenést a uvědomit si, že při současném rozvoji vědy a techniky v oblasti rekonstrukcí se už vůbec nejedná o obvyklé vlastnosti těchto staveb. Názorným příkladem toho jsou rekonstrukce v prostředí významných měst, kdy u mnohých historických objektů je dosaženo kvality prostředí srovnatelné s novostavbami (teplota a vlhkost vzduchu) a navíc před námi ještě vyvstávají téměř neuvěřitelné prostory (lit. 016: autor serveru).

Problémem tedy zajisté nejsou vlastní opravy těchto objektů (snížení vlhkosti, tepelných ztrát atd.) a jejich vybavení odpovídajícími rozvody (kanalizace, vodovod, vzduchotechnika, elektro, sdělovací kabely atd.) o jejichž nutnosti nikdo nepochybuje, ale především úplný opak, tj. neprovádění těchto oprav vůbec, případně ne v odpovídající kvalitě, rozsahu a časových intervalech (lit. 016: autor serveru).

Do budoucna tak největším problémem i nadále zůstává finanční dostupnost těchto zásahů, zejména ve spojení se snížením vlhkosti některou z účinnějších metod, která může být nejen pro venkovského člověka dosti ekonomicky náročná. V tomto případě je vhodné volit alespoň některé alternativní postupy, které jsou náročné méně (lit. 016: autor serveru).

Pozornost je soustředěna především na rekonstrukce, správněji opravy staveb a novostavby v prostředí krajiny a sídel. Vedle běžných úprav a oprav svépomocí jsou probrány také výraznější zásahy do dispozičního uspořádání v návaznosti na zvyšovaní funkčních nároků. Značná důležitost je přisouzena snaze o zvýšení kvality obytného prostředí z hlediska snížení vlhkosti nebo zateplení staveb. V závěrečné kapitole věnované především výstavbě nových domů jsou architektonická a urbanistická pravidla shrnuta do desatera naší architektury. Respektování těchto pravidel pro novostavby vede k nejzdařilejším výsledkům v prostředí historických venkovských sídel a naší krajiny vůbec. Návrhy a projekty novostaveb, stejně jako zahrad a veřejných prostorů samozřejmě nijak neslevují ze soudobých nároků a požadavků v souvislosti s prudkým rozvojem vědy a techniky, stejně však ani nepolevují v úsilí o zachování tradičních hodnot domácí kultury s jasně zdůrazněnou snahou o udržení identity v rámci evropského prostoru.


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Úpravy a opravy historických stavebZpět na úvodní stránku: Úpravy a opravy historických staveb
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ÚPRAVY INTERIÉRU
Snížení vlhkosti
Zateplení objektu
DISPOZIČNÍ ZMĚNY
Přístavby a nástavby
KONSTRUKČNÍ ZMĚNY
Svislé konstrukce
Hliněné a vyplétané stěny
Roubené stěny
Hrázděné stěny
Zděné stěny
Vodorovné konstrukce
Konstrukce stropů
Konstrukce kleneb
Střešní konstrukce
Příčiny poruch - klima
Příčiny poruch - konstrukce

Příčiny poruch - nové zásahy
Poruchy střešní konstrukce
Způsob opravy střechy
Provedení opravy střechy
Střešní krytina
Střešní krytina
Krovy a štíty
Došková krytina
Šindelová krytina
Břidlicová krytina
Pálená krytina
Plechová krytina
Konstrukce otvorů
Brány
Výplně otvorů
Okna a okenice
Dveře a vrata
Další konstrukce
Podlahy a dlažby
Schody
Komíny
Ohradní zdi a ploty

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz