TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB > ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Zásady pro opravy a úpravy stavebZÁSADY PRO ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Název kapitoly k opravám staveb na vesniciZkvalitnění interiéru > vhlkost > snížení vlhkosti

• VLHKOST ZDIVA - SNÍŽENÍ VLHKOSTI •

VLHKOSTI ZDIVA | Snížení vlhkosti zdiva i konstrukcí ze dřeva, preventivní a stavební opatřeníProvlhčení přízemního zdiva (rovněž zděné podezívky u roubených stěn - pozn. autora serveru) vlhkostí stoupající nad základy z půdy je jednou z hlavních příčin vedoucích k rozhodnutí starý objekt už neopravovat ale strhnout a nahradit jej novostavbou. Symptomy (viditelné nebo jiné příznaky - pozn. autora serveru) vlhkých přízemků jsou všem známé. Zatuchlý vzduch v místnostech, zvedající se podlaha často napadená hnilobou, výkvěty a vlhké skvrny na stěnách spolu s opadávající omítkou dole nad podlahou. Obdobné úkazy spolu s drolící se omítkou se objevují i na fasádě domu. Tyto problémy jsou řešitelné. Při tom je třeba soustředit se na odstranění jejich příčin (princip prevence, ostatně platící i v jiných oborech - pozn. autora serveru). Potlačování symptomů (příznaků - pozn. autora serveru) vede jen ke zhoršení situace (lit. 037: P. Hron, str. 34).

Metody: Preventivní opatření Stavební opatření

Níže uvedený přehled metod používaných ke snížení vlhkosti bude postupně doplněn jejich popisem a pracovním postupem, přičemž budou označeny metody nevhodné nebo neúměrně náročné. Metodám doporučeným bude naopak věnována větší pozornost. Tak jako u ostatních kapitol bude nejdříve zpracována zejména textová část a následně (až na výjimky) část grafická.

Preventivní opatření

Základním preventivním opatřením vedoucím k trvalému snížení vlhkosti je dostatečné větrání interiérů, dostatečný přesah střešních rovin nebo neděravé okapové svody a vhodná úprava přilehlého terénu směrem od základů objektu (MaČe, koncept).

Stavební opatření u zděných konstrukcí

ZALOŽENÉ NA PROUDĚNÍ VZDUCHU
A. Historická opatření
A.1 vnitřní vzduchové mezery
  A.1.1 odvětrávané - stěnové, propojené s atmosférou
A.1.2 odvětrávané - podlahové, propojené s atmosférou
A.2 vnější vzduchové mezery
  A.2.1 odvětrávané - otevřené
A.2.2 odvětrávané - přikryté
B. Soudobá opatření
B.1 vnitřní vzduchové mezery
  B.1.1 neodvětrávané
B.1.2 odvětrávané - přívod i odvod vzduchu do interiéru
B.1.3 odvětrávané - přívod i odvod vzduchu do atmosféry
B.2 vnější vzduchové mezery
  B.2.1 odvětrávané - vzduchová dutina pod úrovní terénu
B.2.2 odvětrávané - soklové části s využitím „vzduchové dutiny“
POMOCÍ UTĚSŇUJÍCÍCH VRSTEV
A. Historická opatření
A.1 vkládaní materiálů s vysokým difúzním odporem
A.2 obkládání jílovou izolací
B. Soudobá opatření
B.1 vkládaní hydroizolace (fólie, desky, plech)
  B.1.1 vybouráváním zdiva
B.1.2.podřezáním zdiva
B.1.3 zárážením do zdiva
VHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
A. Historická opatření
A.1. neuzavření povrchu zdiva
  A.1.1 prodyšné omítky (hliněná, vápenná)
A.1.2 ponechání neomítnutého režného zdiva stěny nebo podezdívky
B. Soudobá opatření
B.1. neuzavření povrchu zdiva
  B.1.1 sanační omítky s vysokou porézností
B.1.2 ponechání neomítnutého režného zdiva
B.2. uzavření povrchu zdiva
CHEMICKÉ METODY (tzv. infuzní clony)
ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODY

 

Stavební opatření u dřevěných konstrukcí


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Úpravy a opravy historických stavebZpět na úvodní stránku: Úpravy a opravy historických staveb
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ÚPRAVY INTERIÉRU
Snížení vlhkosti
Zateplení objektu
DISPOZIČNÍ ZMĚNY
Přístavby a nástavby
KONSTRUKČNÍ ZMĚNY
Svislé konstrukce
Hliněné a vyplétané stěny
Roubené stěny
Hrázděné stěny
Zděné stěny
Vodorovné konstrukce
Konstrukce stropů
Konstrukce kleneb
Střešní konstrukce
Příčiny poruch - klima
Příčiny poruch - konstrukce

Příčiny poruch - nové zásahy
Poruchy střešní konstrukce
Způsob opravy střechy
Provedení opravy střechy
Střešní krytina
Střešní krytina
Krovy a štíty
Došková krytina
Šindelová krytina
Břidlicová krytina
Pálená krytina
Plechová krytina
Konstrukce otvorů
Brány
Výplně otvorů
Okna a okenice
Dveře a vrata
Další konstrukce
Podlahy a dlažby
Schody
Komíny
Ohradní zdi a ploty

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz