Konstrukce staveb

Konstrukční řešení podle materiálu

Stránka o konstrukcích historických stavebNa nejstarší stavební konstrukce byl od samého počátku tradičního stavitelství užíván materiál dobrých tepelně-izolačních vlastností, avšak snadno hořlavý nebo podléhající zvýšené vlhkosti. Z těchto důvodů výrazně podpořených vlivem slohové architektury i protipožárními nařízeními jsou mladší konstrukce prováděné již z nespalného materiálu. Často se tak děje i za cenu podstatně horších tepelně-izolačních vlastností obvodových stěn stavby nebo podstatně vyšší hmotnosti střešní krytiny. Důležitou roli při volbě materiálu rozhodujícím zásadním způsobem o konstrukci stavby měly rovněž jeho mechanické vlastnosti (zejména pevnost), stejně jako snadná opracovatelnost i místní dostupnost (MaČe).

Obsah: Konstrukce ze dřeva a hlíny s hořlavou krytinou Konstrukce ze sbíraného, lomového nebo tesaného kamene Konstrukce z pálených cihel s nespalnou krytinou

Konstrukce ze dřeva a hlíny

Stavební dřevo nacházelo na vesnických stavbách vždy širokého uplatnění, ať již se jednalo o nosné konstrukce staveb nebo konstrukce nenosné - výplňové či krycí. Z nosných konstrukcí převažovaly roubené nebo hrázděné stěny, stejně jako povalové či trámové stropy nebo konstrukce krovů. Výplňové konstrukce zastupují především výplně okenních či dveřních otvorů - dřevěné okna, dveře a vrata a krycí šindelová střešní krytina. Hlína se užívala pro stavbu hliněných stěn a rovněž v nebývalé míře pro hliněné mazaniny doprovázející snadno hořlavé dřevěné konstrukce, jejichž protipožární odolnost byla krytím silné vrstvy mazaniny výrazně zvyšována. Sláma se používala na volně loženou nebo doškovou krytinu a pro vylehčení i vyztužení hliněných konstrukcí včetně výroby nepálených cihel.

Konstrukce z kamene

Velmi starého použití byl v některých oblatech i kámen, který se nejdříve sbíral na polích a později byl těžen v lomech. Používal se na zdění stěn a kleneb, ale rovněž na břidlicovou střešní krytinu. Z dobře opracovatelného kamene se rovněž tesaly architektonické články používané na vstupní portály a orámování okenních otvorů. Přestože považujeme v běžném vesnickém prostředí na území naší republiky kamenné konstrukce za vývojově mladší než konstrukce ze dřeva, je stavební kámen v bezlesých nebo brzy odlesněných oblastech fyzicky doloženy již od pozdního středověku. Svoji roli přitom samozřejmě sehrává trvanlivost materiálu a také typologický druh staveb, protože nejstaršími kamennými stavbami v zemědělském prostředí vesnice jsou zpravidla sýpky vyznačující se téměř pevnostním charakterem.

Konstrukce z pálených cihel

Poměrně mladého a snáze určitelného původu oproti kameni je naopak použití pálených cihel, rozšiřujících se na venkovských stavbách od 18. století a zejména v 19. století následkem stavebních a protipožárních nařízení. Keramický střep se vyráběl pálením hlíny a nejvýraznějšího uplatnění dosáhl právě ve formě pálených cihel a jiných tvarovek, vytlačujících postupně dřevo charakterizované vysokou hořlavostí. Značné je rovněž uplatnění pálené krytiny - střešních tašek, nahrazujících ze stejných důvodů starší ačkoliv podstatně lehčí doškovou nebo šindelovou krytinu. K rozkvětu znamenajícího vrchol našeho zděného vesnického stavitelství však dochází až ve 2. polovině 19. století.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Konstrukce staveb © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz