Dřevěné schody

Schodnicové a deskové schody

Stránka o dřevěných schodechSchody slouží k překonání výškového rozdílu mezi jednotlivými úrovněmi, nejčastěji mezi venkovním terénem a přízemím nebo patrem stavby. V řadě případů též mezi přízemím a sklepem nebo patrem a půdním prostorem domu.

Konstrukce schodů: Typy schodů Schody z kmene stromu Schody z trámůSchody z fošen

Typy schodů

Historický vývoj dřevěných schodů postupoval od jednoduchých úzkých a přímých schodišťových ramen čistě užitkové funkce po širší a víceramenná nebo půdorysně zakřivená schodiště, majících v interiéru významnějších staveb stále důležitější dispoziční a prostorové umístění.

Základním datovacím kritériem dřevěných schodů nejčastěji používaných ve venkovském prostředí jsou především rozměry a tvar jednotlivých prvků, stejně jako jejich řemeslné opracované od hrubšího tesařského provedení po hladší truhlářskou výrobu.

Schody z kmene stromu

Nejstarší samonosné schody byly provedené z jednoho kusu dřeva, představovaného prostě opřeným kmenem stromu. U kmene mohly být zprvu ponechány boční větve, resp. jejich nejsilnější části v blízkosti kmene. Následně mohl být kmen zbaven větví zcela a shora provedeny stupňovité záseky či dlaby.

Schody z trámů

Teprve později dochází k úplnému oddělení nosné konstrukce schodiště od nášlapných ploch a schody jsou sestavovány za použití více prvků. Základní řešení přitom představují schodnicové schody, tvořené nejčastěji dvěmi krajními trámy - schodnicemi a schodišťovými stupni.

Vývoj schodnicových schodů přitom postupuje od použití masivních prvků po uplatnění stále se ztenčujících fošen a prken. Zpočátku jsou na schodnice použity hraněné trámy větších průřezových rozměrů, nesoucí masivní stupně plného trojúhelníkového profilu uložené na schodnicích shora.

V souvislosti s dokonalejším opracování dřeva i příslušnými nástroji a spojovacími prostředky dochází brzy k výraznému odlehčení schodišťových stupňů. Stupně jsou redukovány na prosté nášlapné desky - stupnice, vkládané již mezi schodnice do drážek nebo později na příložky. Použití lehkých stupnic se zpětně odráží i na rozměrech schodnice, případně i jejich osové vzdálenosti.

Schody z fošen

Původní trámy jsou dříve či později nahrazeny fošnami, mezi které jsou vkládány prkenné stupnice a při náročnějších požadavcích i prkenné podstupnice.

Autor ostatních odstavců a fotodokumentace
ke kapitole Dřevěné schody - konstrukce © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz