Konstrukce hrázděné stavby

Výplně hrázdění - dřevo, kámen, cihly

Strnka o konstrukci hrzdnch stavebHrázděná konstrukce domu nebo jiné stavby je tvořena dřevěnými trámy tvořícími nosnou rámovou kostru. Mezi těmito trámy je umístěna výplň, provedená z nejrůznějšího stavebního materiálu - dřeva a hlíny, kamene nebo cihel.

Hrázděný dům

Štít hrázděného domu

Konstrukce hrázdění s cihelnými výplněmi ve štítě patrového domu. Vedle statické funkce plní hrázdění rovněž funkci dekorativní.
Obec Salajna, okres Cheb

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Hrázděné stěny a štíty
  2. Materiál výplní
  3. Dřevohliněná výplň hrázdění
  4. Kolíky a latě
  5. Hliněná mazanina
  6. Zděná výplň hrázdění
  7. Kámen a cihly

Hrázděné stěny a štíty

Hrázděnou konstrukci staveb různé funkce tvoří nosná trámová kostra a mezilehlé výplně. Kromě dělící funkce s požadovanými tepelně-izolačními vlastnostmi plní výplně rovněž ztužující funkci v rovině obvodově stěny stavby.

Materiál výplní

Výplně provedené jako dřevohliněné nebo zděné z kamene i cihel jsou vkládány přímo mezi trámy. Vytvářejí tak početná pole nejrůznějšího tvaru, od jednoduchých pravoúhlých nebo kosoúhlých tvarů (trojúhelníkové, lichoběžníkové) po tvaru složitější (část obvodu tvoří křivka).

Dřevohliněné výplně hrázdění

Hrázděná stodola

Stěna hrázděné stodoly

Dřevohliněná výplň hrázděné stavby tvořená latěmi uchycenými mezi trámy. Dřevěné latě slouží pro nanesení silné vrstvy hliněné mazaniny.
Obec Starý Týn, okres Litoměřice

Foto © MaČefotogalerie

Mezi nejstarší typ výplně použité u hrázděných domů nebo hospodářských staveb (stodoly, kolny, špýchary) náleží dřevohliněná konstrukce.

Kolíky a latě

Konstrukci výplní tvoří svisle kladené dřevěné kolíky nebo latě s možným výpletem slaměnými povřísly apod.. K uchycení dřevěných kolíků nebo latí v jednořadém či ojediněle používaném dvouřadém uspořádání slouží jednotlivé dlaby nebo průběžné drážky. Dlaby nebo drážky jsou provedené jak ve vodorovných tak šikmých trámech hrázděné stěny nebo štítu.

Hliněná mazanina

Na kolíky nebo latě tvořící nosnou výztuž výplně je následně nanesena silná vrstva hliněné mazaniny. Mazanina zvyšuje protipožární odolnost hrázděné konstrukce stavby a v případě domu i zmíněné tepelně-izolační vlastnosti stavby sloužící trvalému bydlení.

Zděná výplň hrázdění

Vedle lehkých dřevohliněných výplní nacházejí v pozdějším období uplatnění rovněž těžké a nesplané výplně. Tento typ výplní přitom mohl zůstat v režné podobě nebo být na straně exteriéru i interiéru opatřen povrchovou úpravou. Nejčastěji se přitom jednalo a vnější a vnitřní omítku.

Kámen a cihly

Na výplně hrázděné provedené technikou zdění je použito lomového kamene nebo nepálených a později palených cihel. Hrázděné fasády staveb tvořené pálenými cihlami nacházejí uplatnění ještě v poslední třetině 19. století a na počátku 20. století.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné stavby - konstrukce hrázdění © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázdění
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz