Domy východních Čech

Regiony, typy a formy východočeských domů

Stránka o domech ve východních ČecháchZákladní domový typ východních Čech se vyznačuje přízemním řešením a štítovou orientací vůči veřejnému prostoru návsi nebo ulice. Domy jsou zpravidla komorové dispozice, tj. s komorou v zadní hospodářské části domu.

Dům východních Čech

Přízemní domy východních Čech

Přízemní roubené a zděné domy východních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Východní Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený přízemní dům
  2. Zděný dům východních Čech
  3. Hlavní regiony

Roubený přízemní dům

Starší domy východních Čech jsou roubené konstrukce, často skryté pod silnou vrstvou hliněné mazaniny. Vnější hliněná mazanina nejen zlepšovala tepelně-izolační vlastnosti, ale rovněž zvyšovala protipožární odolnost dřevěné stavby. S tímto souvisel i vnější výraz domů v tzv. "kožichu", neboť z větší vzdálenosti působily jako zděné.

Sedlové střechy východočeských domů byly pokryté došky, obdobně jako v jiných nížinných oblastech. Později byla došková krytina nahrazována nespalnou pálenou krytinou. Štíty roubených domů jsou výrazně předsazené před přízemní stěnu a opatřené skládanými lomenicemi. V některých oblastech dosáhlo bednění lomenice poměrně náročné skladby.

Ojediněle se v oblasti východních Čech dochovaly i podsíňové domy, mající otevřenou podsíní před kratší čelní stranou domu.

Zděný dům východních Čech

Mladší východočeské domy jsou přezdívané a zděné od 18. století, přičemž se stejně jako v jiných regionech objevují nejdříve v blízkosti větších měst a bohatších regionech obecně. Zděné domy jsou stavěny z nepálených a posléze pálených cihel, se sedlovými střechami krytými nespalnou krytinou. Průčelí domů je opatřeno štukovou výzdobou čerpající, s menším či větším časovým odstupem, inspiraci v barokní a klasicistní slohové architektuře.

Hlavní regiony

Rozšíření východočeského domu zaujímá nížinné polohy na styku Středočeského, Pardubického a Královéhradecké kraje. Výraznou dobovou formu oblasti reprezentuje polabský dům.

Oblast jihovýchodních Čech tvoří převážně Českomoravská vrchovina, dělena historickou zemskou hranicí zhruba v polovině na českou a moravskou část. Domový typ Českomoravské vrchoviny je popisován na samostatné stránce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ východních Čech © Martin Čerňanský

Související téma >

VÝCHODNÍ ČECHY

REZERVACE
Středočeský kraj - rezervace
Památkové rezervace Středočeského kraje

ZÓNY
Královéhradecký kraj - zóny

Pardubický kraj - zóny

PAMÁTKY
Pardubický kraj - památky

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Jihočeská lidová architektura (1986)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby východních Čech

Hledat jiné téma >

VÝCHODNÍ ČECHY
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb
Exteriéry staveb

Domy východních Čech
Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severových. Čech
Krkonošský dům,
Podorlický dům
     
Dom.typ východních Čech
Polabský dům     

D.typ Českomor. vrchoviny

Poličský dům
Hospodářské stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz