Osídlení a obce Jizerské tabule

Vesnická sídla a stavby lidové architektury

Stránka o obcích v Dolním PojizeříJizerská tabule představuje úrodnou oblast v prostoru vymezeném dnešními městy Mělník a Mladá Boleslav, pravidelně členěnou údolími a roklemi. Oblast náleží k velmi starému sídelnímu území s řadou významných obcí i jednotlivých památek.

Obsah:

  1. Osidlení a obce

  2. Lidové stavby

  3. Ostatní stavby

Osídlení a obce

Historická mapa Jizerské tabule

Jizerská tabule na historické mapě II. vojenského mapování

Mapa II. vojenského mapování, pořizovaného v letech 1836 - 1852.
Zhruba uprostřed obec Kadlín, vlevo Chorušice a vpravo Boreč.
Jizerská tabule, okres Mělník a Mladá Boleslav

Mapa © Seznam.czfotogalerie

Do dnešních dob zůstaly pokryty lesnatým porostem pouze údolí a rokle (např. Husův důl, Vránova rokle aj) směřující k řece Jizeře. Oproti těmto byly náhorní rovinné polohy mezi Labem a Jizerou zcela odlesněny z důvodu intenzivní zemědělské činnosti.

Prostor Jizerské tabule přecházející na východě v region Dolního Pojizeří je oblastí velmi starého osídlení. Pomineme-li archeologické výzkumy sahající až do pravěkého období, náleží řada přímých i nepřímých dokladů do období raného středověku (např. název Velký Újezd, románský kostel v Čečelicích).

Půdorysné uspořádání vesnických sídel situovaných v náhorních polohách a zpravidla těsné blízkosti údolí je ovšem mladšího data. Jako v případě jiných oblasti totiž doznalo v období vrcholného středověku zcela zásadních proměn.

Lidové stavby

Historická mapa obce Kadlín

Kadlín - mapa stabilního katastru pořízená roku 1842

Mapa stabilního katastru z roku 1842 zachycující téměř výlučně zděné stavby štítově orientované vůči prostoru návsi.
Kadlín, okres Mělník

Mapa © ČÚZKfotogalerie

Region lidové architektury v oblasti Jizerské tabule je v současné době reprezentován zděnou architekturou, která zde převážila ještě před polovinou 19. století.

Dokladem tohoto je téměř kompletně zděná zástavba obklopující velké a více či méně pravidelné návesní prostory pocházející právě z období vrcholného středověku (např. Kadlín s návsí lichoběžníkového tvaru).

Ostatní stavby

Nedílnou součástí jsou rovněž v intravilánu sídel, tj. zastavěném území, se nacházející církevní stavby, panské hospodářské dvory a stavby šlechtických sídel včetně čestných dvorů.

Autor textu a fotky ke kapitole
Osídlení a vesnice v oblasti Jizerské tabule © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz