Umístění staveb usedlosti

Dům, sýpka, chlévy a stáje, stodola

Stránka o usedlostech ve středních ČecháchUsedlost tvoří dům a soubor hospodářských staveb sloužících různému účelu. Umístění těchto staveb na parcele i v rámci hospodářského dvora záleží na mnoha faktorech.

Obsah:

  1. Dům a umístění na parcele

  2. Sýpka

  3. Chlévy a stáje

  4. Stodola

Dům a umístění na parcele

Domy a stavební parcely

Bošín - přízemní domy a jejich umístění na parcele

Pravidelné řazení štítově orientovaných přízemních domů v oblasti Polabí.
Bošín, okres Nymburk

Foto: © MaČe • fotogalerie

Zcela rozhodující postavení v rámci uspořádání staveb na parcele zaujímalo umístění obytné stavby – přízemního nebo patrového domu.

V prostředí středních Čech byl dům zpravidla orientován do veřejného prostoru svým užším, tj. štítovým průčelím. V důsledku tohoto vzniká charakteristické kolmé řazení staveb vůči veřejnému prostoru návesního nebo uličního charakteru, vycházející rovněž z obvyklé hloubkové parcelace.

Zároveň byla u domu upřednostňována taková orientace vůči světovým stranám, aby vstupní podélné průčelí obrácené do prostoru hospodářského dvora bylo orientováno na jižní prosluněnou stranu.

Sýpka

Důležité bylo rovněž umístění sýpky, stojící při veřejném prostoru přímo naproti podélné straně domu. Vůči veřejnému prostoru zaujímala sýpka štítové nebo okapové postavení (samozřejmě se vstupem z prostoru hospodářského dvora), přičemž mohla být vystavěna na téže stavební čáře jako dům nebo mírně posunutá směrem do návsi.

Dům a sýpku nebo později budovaný výměnek spojovala ve středních Čechách i jinde ohradní zeď, vpředu uzavírající hospodářský dvůr. Vstup a vjezd do dvora zajišťovala v ohradní zdi provedená vstupní branka a vjezdová brána odpovídajících rozměrů.

Chlévy a stáje

Stavby kolem dvora

Nosálov - patrový dům s hospodářskou částí

Prostor dvora vymezuje stavba domu, na jehož obytnou část navazují hospodářské prostory. V zadní části je dvůr podle situace uzavírán objektem stodoly.
Nosálov, okres Mělník

Foto: © MaČe • fotogalerie

Na obytnou část domu zpravidla navazovaly chlévy a stáje, vyznačující se stejně jako dům hloubkovou orientací na parcele obdélníkového tvaru. Další hospodářské stavby mohly být obdobným způsobem umístěny na protější straně dvora za objektem sýpky nebo pozdějšího výměnku.

Stodola

Vzadu byl hospodářský dvůr zprvu volně a později těsněji uzavírán stodolou. Volné uzavření je charakteristické pro starší stodoly spalného provedení, které z protipožárních důvodů stávaly samostatně vzadu v zahradě. Těsnější uzavření zadní části hospodářského dvora stavbou stodoly umožnila až její nespalná konstrukce včetně střešní krytiny.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy - stavby a jejich umístění v usedlosti © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz