Domy Českomoravské vrchoviny

Regiony, typy a formy domů na Vysočině

Stránka o domech na VysočiněZákladní domový typ Českomoravské vrchoviny se vyznačuje převážně přízemním řešením. Dispozice domů jsou různého typu, kdy v zadní hospodářské části může být komora, chlév nebo obě prostory.

Dům na Vysočině

Přízemní domy na Vysočině

Roubené a zděné domy Českomoravské vrchoviny a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Českomoravská vrchovina

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Přízemní roubený dům
  2. Zděný dům Českomoravské vrchoviny
  3. Hlavní regiony

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy Českomoravské vrchoviny se vyznačují střechami krytými ponejvíce šindelem. Štíty domů mají podobu odsazené lomenice lichoběžníkového tvaru a šikmo bedněné (často do tvaru X). V dolní části lomenice domu je provedena podlomenice a v horní malá valbička, nahrazující starší kabřinec.

Zděný dům Českomoravské vrchoviny

Mladší přezdívané a zděné domy mívají shodnou architektonickou formu jako starší dřevěné stavby. Na této podobě se výraznou měrou podílí polovalbová střecha s námětky i výrazná římsa v úrovni podlomení, kterému se podobá. Shora může být římsa ještě krytá šindelem a to i v případě celozděného domu včetně štítu.

Na jihu byly později stavěny i okapově orientované zděné domy, vystavěné za užití kamene, cihel a pálené střešní krytiny.

Hlavní regiony

V širší oblasti Českomoravské vrchoviny můžeme rozlišit horácký a poličský dům. Dále na severovýchodě v rámci téhož domového typu rozeznáváme ještě třebovsko-svitavský dům, ležící již v prostoru Svitavské pahorkatiny (oblast Východočeské tabule) a vyznačující se uplatněním patrového uspořádání.

Nejjižnější jihovýchodní oblast samého okraje Vysočiny charakterizuje dyjsko-oslavský dům, taktéž ještě řazený k domovému typu Českomoravské vrchoviny nekorespondující v tomto případě se stejnojmennou geomorfologickou oblastí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ Českomoravské vrchoviny © Martin Čerňanský

Související téma >

JIŽNÍ ČECHY

REZERVACE
Pardubický kraj - rezervace
Památkové rezervace v Pardubickém kraji
Kraj Vysočina - rezervace
Památkové rezervace Kraje Vysočina

ZÓNY
Pardubický kraj - zóny
Kraj Vysočina - zóny

SKANZENY
Usedlosti na Veselém Kopci

PAMÁTKY

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby východních Čech

Hledat jiné téma >

VYSOČINA
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy
Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb
Exteriéry staveb
Interiéry staveb

Domy na Vysočině
Obytné stavby a bydlení
Domový typ Českomoravské vrchoviny
Domy v oblasti Poličky
Horácký dům
Třebovsko-svitavský dům
Dyjsko-oslavský dům


Hospodářské stavby
Církevní stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz