Domy severozápadních Čech

Regiony, typy a formy severozápadočeských domů

Stránka o domech v severozápadních ČecháchZákladní domový typ severozápadních Čech je pravděpodobně od přelomu 16. a 17. století patrového řešení, s výjimkou domů sociálně nejslabších vrstev obyvatel. Dispozice domu je komorového a v pohraniční chlévního typu.

Dům severozápadních Čech

Patrové domy severozápadnich Čech

Patrové roubené, hrázděné a zděné domy severozápadních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Severozápadní Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený, zděný a hrázděný dům
  2. Celozděný dům severozápadních Čech
  3. Hlavní regiony

Patrový dům

Starší domy na severozápadě Čech mají roubené, zděné nebo hrázděné konstrukce obvodových stěn. Roubení je u většiny dochovaných staveb již kombinováno s kamenným zdivem. Zprvu bylo zdiva použito jen na černou kuchyni a chlévy, posléze i na světnici a patro. Kombinovaného materiálového provedení je rovněž hrázděný dům, neboť hrázděné je ve skutečnosti pouze patro a místy štít. Přízemí staršího hrázděného domu zůstává roubené s výjimkou kuchyně a chlévů nebo je již provedeno v kamenném zdivu.

Střechy patrových domů jsou sedlového tvaru s bedněnými, zděnými nebo hrázděnými štíty podle regionu a konstrukce obvodových stěn. Kromě jednoduchého trojúhelníkového tvaru jsou doloženy i zvonovité tvary odrážející vliv barokní architektury, zvláště v oblasti blíže ku Praze s řadou významných barokních staveb. Starší spalná krytina byla postupně nahrazována nespalnou střešní krytinou.

Celozděný dům severozápadních Čech

Mladší domy jsou místy poměrně brzy zděné z kamene v celém půdorysném a výškovém rozsahu. K jeho použití dochází obdobně jako jinde nejdříve v odlesněných nížinných oblastech se snadnou dostupností sbíraného a posléze lomového kamene. Později jsou patrové domy stavěny z pálených cihel včetně častých kleneb.

Hlavní regiony

Jednotlivé formy domu reprezentuje dům chebský (dekorativní hrázdění patra a štítu), krušnohorský (konstrukční hrázdění patra, často obklad), slánský (kamenný, hrázdění patra kryté vnější povrchovou úpravou) a středohorský dům.

Domový typ severozápadních Čech zasahuje hluboko do vnitrozemí, až na správní území Plzeňského a Středočeského kraje. Naopak část Ústeckého kraji již zaujímá domový typ severních Čech, se kterým vykazuje řadu podobností.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ severozápadních Čech © Martin Čerňanský

Související téma >

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

REZERVACE
Karlovarský kraj - rezervace
Památkové rezervace v Karlovarském kraji
Ústecký kraj - rezervace
Památkové rezervace v Ústeckém kraji

ZÓNY
Karlovarský kraj - zóny

Ústecký kraj - zóny

PAMÁTKY
Karlovarský kraj - památky
Ústecký kraj - památky

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby severozápadních Čech

Hledat jiné téma >

SEVEROZÁPAD ČECH
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Domy severozápadních Čech
Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Dům v Krušných horách
Dům v Českém středohoří

Dům na Chebsku
Dům na Slánsku

Hospodářské stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz