Domy severních Čech

Regiony, typy a formy severočeských domů

Stránka o domech v severních ČecháchZákladní typ domu severních Čech je nejpozději od 17. století patrového uspořádání s výjimkou oblastí na severovýchodě (Krkonoše, Jizerské hory, Pojizeří). Z hlediska dispozice domu se jedná o domy komorového a v pohraničí chlévního typu.

Dům severních Čech

Patrové domy severních  Čech

Roubené a poloroubené domy severních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden
na stránce domy v ČR.
Severní Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený a poloroubený patrový dům
  2. Zděný dům severních Čech
  3. Hlavní regiony

Roubený patrový dům

Starší patrové domy na severu Čech se vyznačují tesařsky provedenou konstrukcí podstávky a pavlače. Podstávka plní důležitou konstrukční funkci při vynášení patra a pavlač má funkci komunikační. Domy stojící na podezdívce jsou ponejprv roubené v celém půdorysném a výškovém rozsahu.

Později se můžeme setkat s patrem hrázděným, méně náročném na spotřebu stavebního dřeva. Nikoliv výjimečná je v důsledku postupného přezdívání rovněž kombinace dřevěného patra a zděného přízemí. Toto řešení se samozřejmě vyskytuje i u novostaveb, přičemž mu mnohde mohla předcházet zděná kuchyňská a chlévní část domu. Obytný prostor vytápěné světnice zůstává roubeného provedení nejdéle.

Sedlové střechy severočeských domů kryly v nížinách došky, zatímco na horách dřevěný šindel. Šindele byly místy použity i na vnější obklad stěn a štítů. Stejnému účely sloužily i břidlice či vláknocementové šablony, skládané do různých vzorů. Lomenice štítů sedlových střech se vyznačují náročnou skladbou prkenného bednění.

Zděný dům severních Čech

Mladší severočeské domy zachovávají architektonickou formu starších staveb, třebaže již nedosahují nejnáročnější výzdoby. Domy jsou od počátku stavěny jako celozděné, přičemž dříve užívaný kámen nahrazují pálené cihly. Pálených cihel je přitom kromě přízemí užito rovněž na zdivo patra a zděný je rovněž štít sedlové střechy. Střecha je kryta pálenou střešní krytinou, pokládanou na únosnější typy krovu.

Hlavní regiony

Rozšíření severočeského domu přirozeně nekoresponduje s administrativním rozdělením České republiky. Dům severních Čech zaujímá značnou část severní poloviny Středočeského kraje a zasahuje až k území Velké Prahy. Mezi dobovými formami domového typu severních Čech vyniká pojizerský dům, který však zůstává přízemní. Pojizeří je považováno za samostatný národopisný region.

Přízemní jsou rovněž domy v oblasti Jizerských hor a Krkonoš, popisované již v rámci samostatného domového typu sevevýchodních Čech.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ severních Čech © Martin Čerňanský

Související téma >

SEVERNÍ ČECHY

REZERVACE
Liberecký kraj - rezervace
Památkové rezervace v Libereckém kraji
Středočeský kraj - rezervace
Památkové rezervace Středočeského kraje

ZÓNY
Liberecký kraj - zóny

Středočeský kraj - zóny

PAMÁTKY
Liberecký kraj - památky

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby severních Čech

Hledat jiné téma >

SEVERNÍ ČECHY
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Obytné stavby a bydlení
Domy severních Čech

  Pojizerský dům
  Turnovský dům


Hospodářské stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz