Domy jihozápadních Čech

Regiony a typy jihozápadočeských domů

Stránka o domech v jihozápadních ČecháchZákladní domový typ jihozápadních Čech reprezentují domy štítové orientace nebo volněji postavené v horském pohraničním terénu. Domy různého dispozičního typu se vyznačují přízemním uspořádáním, někdy patrové nebo se sklepem v důsledku svažitosti terénu.

Dům jihozápadních Čech

Roubené a zděné domy jihozápadnich Čech

Roubené a zděné domy jihozápadních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Jihozápadní Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený přízemní dům
  2. Celozděný dům jihozápadních Čech
  3. Hlavní regiony

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy situované v jihozápadních Čechách měly valbové či polovalbové střechy. Dřevěné štíty domů byly předsazeny a místy opatřeny pavláčkou. Jako střešní krytina byly užívány především šindele a poté jako náhrada lehké vláknocementové šablony.

Kromě Šumavy jsou roubené domy dosud dochovány i v níže položeném a dříve osídlením Pošumaví. Zvláště výraznou oblastí je Prachaticko a Vlachovobřezsko díky roubeným domům archaického konstrukčního řešení. Tyto domy se zde prolínají s domy zděné konstrukce, která postupně zcela převážila.

Celozděný dům jihozápadních Čech

Mladší domy na jihozápadě Čech byly zděné z kamene a později pálených cihel. Na rozdíl od staršího období již převažují sedlové střechy a skládaná keramická krytina. V 19. století se zvláště výrazově působivými stávají průčelí s tvarovanými a zdobenými štíty.

Hlavní regiony

Mimořádně výrazný okrsek lidové architektury jihozápadních Čech se dochoval v oblasti Volyně a Vlachova Březí. Výrazné regionální formy domů jsou dochovány rovněž na Šumavě.

Domový typ jihozápadních Čech zaujímá především příhraniční polohy Plzeňského a Jihočeského kraje, resp. jeho západní část. Do vnitrozemí přitom zasahuje nejdále oblastí, kde se stýká správní území Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

Při jihozápadní zemské hranici Čech se nalézá rovněž Alpský dům a Chodský dům, přičemž oba jsou považovány za samostatné domové typy a popisovány samostatně.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ jihozápadních Čech © Martin Čerňanský

Související téma >

JIHOZÁPADNÍ ČECHY

REZERVACE
Plzeňský kraj - rezervace
Památkové rezervace v Plzeňském kraji
Jihočeský kraj - rezervace
Památkové rezervace v Jihočeském kraji

ZÓNY
Plzeňský kraj - zóny

Jihočeský kraj - zóny

PAMÁTKY
Plzeňský kraj - památky
Jihočeský kraj - památky

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lid. domu v Českých zemích (1979)
Jihočeská lidová architektura (1986)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura čes. venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby jihozápadních Čech

Hledat jiné téma >

JIHOZÁPADNÍ ČECHY
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy
Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb
Exteriéry staveb
Interiéry staveb

Domy jihozápadních Čech Obytné stavby a bydlení
Domový typ na Chodsku
Chodský dům
Domový typ v okolí Volar
Volarský dům
Dom. typ jihozápadních Čech
Šumavský dům     

Domový typ severozápadních
a jihozápadních Čech

Plzeňský dům

Hospodářské stavby
Církevní stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz