Domy na území České republiky

Domové typy a místní dobové formy domů

TypyVÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY  Navzdory nevelké rozloze se ČR vyznačuje několika typy lidového domu, v rámci kterých rozlišujeme místní formy odpovídající určitému období. Hlavní příčiny rozdílů lze spatřovat nejen v přírodních podmínkách a dostupném materiálu, ale rovněž situování uprostřed Evropy s řadou stavebních kultur.

Nutno přitom mít na paměti, že v minulosti bylo stavebních rozdílů méně a regionální podoba domů je projevem novověkého období. Řada typických znaků přitom reprezentuje až 17.-19. století. Hranice jednotlivých regionů lidového domu jsou přitom neostré, tj. se vzájemnými přesahy, prolínáním i změnami v čase. Vymezení nekoresponduje se správním členěním ani přírodními celky, nicméně pro potřeby popisu je na toto odkazováno.

Typy domů v České republice

Hlavní regiony lidové architektury v ČR Dům středních Čech Dům jižních Čech Dům jihozápadních Čech Dům severozápadníh Čech Dům severních Čech Dům severovýchodních Čech Dům východních Čech Dům Českomoravské vrchoviny Dům dolního Podýjí Dům Pomoraví Východosudetský dům Karpatský dům

Mapa základních domových typů ČR. Členění má pouze orientační charakter.

Hranice převzaty z literatury, upraveno.

Obsah:

 1. Dům Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky (Dům středních Čech)
 2. Dům jižních Čech
 3. Dům jihozápadních Čech (včetně samostatných typů - Chodský a Alpský dům)
 4. Dům severozápadních Čech
 5. Dům severních Čech
 6. Dům severovýchodních Čech
 7. Dům východních Čech
 8. Dům Českomoravské vrchoviny (Vysočina)
 9. Dům Pomoraví a dolního Podyjí (Pomoravsko-panonský dům, zvlášť Dům jižní Moravy a Dům střední Moravy)
 10. Východosudetský dům (Dům severní Moravy a Slezska)
 11. Karpatský dům (Dům východní Moravy a Slezska)

Dům Stř.pahorkatiny a povodí Berounky

Dům středních ČechZákladní domový typ středních Čech (oblast Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky) je přízemní štítové orientace a roubené či zděné konstrukce. Dům středních Čech

Dům jižních Čech

Dům jižních ČechZákladní domový typ jižních Čech je přízemní, štítové a později okapové orientace. Konstrukce domu původně roubené, nyní převážně zděná. Dům jižních Čech

Dům jihozápadních Čech

Dům jihozápadních ČechZákladní typ domu jihozápadních Čech je štítové orientace nebo volněji situovaný v horském terénu. Je roubené nebo zděné konstrukce. Domy jihozápadních Čech

Dům severozápadních Čech

Dům severozápadních ČechZákladní domový typ severozápadních Čech je patrového řešení s výjimkou domů sociálně slabých vrstev. Užito je roubení, hrázdění i zdivo. Dům severozápadních Čech

Dům severních Čech

Dům severních ČechZákladní typ domu severních Čech je patrového uspořádání s výjimkou horských oblastí. Konstrukce domů je roubená, poloroubená nebo celozděná. Dům severních Čech

Dům severovýchodních Čech

Dům severovýchodních ČechZákladní domový typ v oblasti severovýchodních Čech se vyznačuje přízemním uspořádáním a je roubené, krčkové nebo zděné konstrukce. Dům severovýchodních Čech

Dům východních Čech

Dům východních ČechZákladní domový typ východních Čech se vyznačuje přízemním řešením a štítovou orientací. Konstrukce domů je roubená a později zděná. Dům východních Čech

Dům Českomoravské vrchoviny

Dům Českomoravské vrchovinyZákladní typ domu Českomoravské vrchoviny (Vysočina) se vyznačuje převážně přízemním řešením a roubenou nebo zděnou konstrukcí. Dům Českomoravské vrchoviny

Dům Pomoraví a dolního Podyjí

Dům jižní MoravyZákladní domový typ v oblasti jižní Moravy (Podyjí) je přízemní, polopatrový či patrový. Na stavební konstrukce se používalo dřevo, kámen, hlína nebo cihly. Dům jižní Moravy

Dům střední MoravyObdobným domovým typem se vyznačuje i oblast střední Moravy (Pomoraví). Dům střední Moravy

Východosudetský dům

Dům severní Moravy a SlezskaZákladní domový typ severní Moravy a Slezska (vyjma Beskyd) se vyznačuje přízemním řešením a roubenou nebo zděnou konstrukcí. Dům severní Moravy a Slezska

Karpatský dům

Dům východní Moravy a SlezskaZákladní domový typ východní Moravy a Slezska (oblast Beskyd) se vyznačuje převážně přízemním řešením a je roubený nebo zděný. Dům východní Moravy a Slezska

Regiony lidové architektury v ČR a hlavní domové typy © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

TÉMATICKÉ OKRUHY

HISTORIE OSÍDLENÍ
Historie osídleníDějiny architektury a staveb
DĚJINY ARCHITEKTURY

HLAVNÍ REGIONY
Hlavní regionyTypy domůTYPY DOMŮ V ČR

OCHRANA VESNIC
Ochrana vesnic
Památky a muzea PAMÁTKY A MUZEA

OPRAVY STAVEBOpravy stavebNovostavby
ROZVOJ A NOVOSTAVBY


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památková rezervace
PZ - památková zóna
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz