Domy severovýchodních Čech

Regiony, typy a formy severovýchodočeských domů

Stránka o domech v severovýchodních ČecháchZákladní domový typ v oblasti severovýchodních Čech se vyznačuje přízemním uspořádáním. Dispoziční uspořádání domů je komorového a v pohraničí komoro-chlevního nebo chlévního typu.

Dům severovýchodních Čech

Přízemní domy severovýchodnich Čech

Přízemní roubené a zděné domy severovýchodních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Severovýchodní Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený a krčkový přízemní dům
  2. Celozděný dům severovýchodních Čech
  3. Hlavní regiony

Přízemní dům

Starší domy severovýchodních Čech jsou roubené konstrukce, provedené na kamenné podezdívce z důvodu zemní vlhkosti. Ve svažitém horském a podhorském terénu může podezdívka dosahovat po jedné straně i značné výšky. V oblasti Podkrkonoší jsou pro zcela či zčásti roubené domy příznačné tzv. křížové světničky. Tyto podkrovní prostory jsou na střední vstupní části vestavěny kolmo do střechy, případně mají podobu samostatného křídla vynášeného sloupky.

Místy se na severovýchodě Čech uplatnila rovněž vývojově mladší konstrukce krčková, provedená za pomocí špalíčků či polínek. Jednalo se zejména o okolí měst Jilemnice a Náchod, přičemž vznik souvisel s rozvojem dřevařského průmyslu příznačného pro lesnaté pohraniční oblasti.

Sedlové střechy domů byly kryté šindelem, poté nahrazovaném rovněž lehkými šablonami nebo lepenkou. Domové štíty jsou bedněny svisle, přičemž v horní třetině mohou být prkna kladeny rovněž ve směru štítových ramen. Na stejném místě se v minulosti mohl nalézat i kabřinec nebo valbička. Místy mohl být celý štít předsazený či odsazený vůči přízemní stěně průčelí, doplněný ještě podlomenicí.

Celozděný dům severovýchodních Čech

Mladší domy jsou v severovýchodních Čechách zděné či přezdívané v celém půdorysném a výškovém rozsahu převážně od 19. století. Před tímto je ovšem kamenného zdiva (výše uvedené podezdívky, chlévy) již hojně užíváno v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Kromě lomového či opracovaného kamene se stále častější stává užití pálených cihel.

Zvláště výraznou oblastí zděné lidové architektury je Broumovsko. Domy se zde vyznačují klasicistními štíty z pálených cihel, pokrytých náročnou štukovou výzdobou. Převažující krytinou staveb jsou vláknocementové šablony a nově rovněž pálené tašky.

Hlavní regiony

V oblasti severovýchodních Čech rozeznáváme krkonošský a podorlický dům. Za samostatný národopisný region je považována oblast Podkrkonoší.

Domový typ severovýchodních Čech zaujímá horské a podhorské oblasti Libereckého a Královéhradeckého kraje. Nezahrnuje ovšem Frýdlantský výběžek na severu ani Orlické hory na východě.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ severovýchodních Čech © Martin Čerňanský

Související téma >

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY

REZERVACE
Liberecký kraj - rezervace
Památkové rezervace v Libereckém kraji
Královéhradecký kraj
- rezervace

Památkové rezervace v Královéhradeckém kraji

ZÓNY
Liberecký kraj - zóny

Královéhradecký kraj - zóny

PAMÁTKY
Liberecký kraj - památky
Královéhradecký kraj - památky

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lid. domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby severovýchod. Čech

Hledat jiné téma >

SEVEROVÝCHODNÍ Č.
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy
Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb
Exteriéry staveb
Interiéry staveb

Obytné stavby a bydlení
Domy severovýchodních Čech
   Dům v Krkonoších
   Dům v podhůří Orlických hor

Hospodářské stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz