Domy jižních Čech

Regiony, typy a formy jihočeských domů

Stránka o domech v jižních ČecháchZákladní domový typ jižních Čech představuje přízemní dům štítové a později též okapové orientace. Domová dispozice je komorového typu a místy rovněž komoro-chlévního typu.

Dům jižních Čech

Přízemní domy jižních Čech

Přízemní roubené a zděné domy jižních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Jižní Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený přízemní dům
  2. Zděný dům jižních Čech
  3. Hlavní regiony

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy měly sedlové střechy a bedněné štíty opatřené kabřinci. Střechy domů byly kryté došky, obecně převažující v nížinných polohách. Výhodou doškové krytiny byla její nízká hmotnost nevyžadující náročnější krovovou soustavu. Naproti tomu velkou nevýhodou byla snadná hořlavost i odolnost vůči dlouhotrvající vlhkosti. Z těchto důvodů došková krytina z oblasti jižních Čech již téměř vymizela.

Oproti ostatním oblastem dnešní České republiky dochází v jižních Čechách velmi brzy i k opouštění roubené stavby. Roubený dům je nahrazován domem zděným z kamene především v důsledku brzkého nedostatku dřeva. K tomuto ostatně přispělo i rybnikářství a zakládání rybníků, neboť úbytek zemědělské půdy byl kompenzován dalším mýcením lesů.

Zděný dům jižních Čech

Mladší dům jižních Čech byl přezdívaný nebo již zděný z kamene, místy užitého velmi brzy. Kromě již uvedeného nedostatku dřeva to bylo umožněno i dostatkem kamene, získaného již při běžné zemědělské činnosti sbíráním z polí. Později byly na domy i hospodářské stavby užívány pálené cihly, ze kterých byly zděny stěny a štíty nesoucí náročnou štukovou výzdobu slohových i lidových motivů.

Hlavní regiony

Proslulým se stává bohatě zdobený Blatský dům z oblasti Soběslavsko-veselských a Zbudovsko-hlubockých Blat, náležející do 2. poloviny 19. století. Blata reprezentují samostatný národopisný region jižních Čech, stejně jako jižněji položené Doudlebsko.

Mezi další výrazné formy zasahující do správní oblasti jižních Čech náleží domy na Šumavě nebo Pošumaví, popisované již v rámci samostatného domového typu jihozápadních Čech. Samostatně je popisován rovněž tzv. Volarský dům náležející k alpskému domovému typu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ jižních Čech © Martin Čerňanský

Související téma >

JIŽNÍ ČECHY

REZERVACE
Jihočeský kraj - rezervace
Památkové rezervace v Jihočeském kraji
Jihočeský kraj - rezervace II.
Památkové rezervace Jihočeského kraje

ZÓNY
Jihočeský kraj - zóny

Jihočeský kraj - zóny II.

PAMÁTKY
Jihočeský kraj - památky

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Jihočeská lidová architektura (1986)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby jižních Čech

Hledat jiné téma >

JIŽNÍ ČECHY
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy
Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb
Exteriéry staveb

Domy jižních Čech
Obytné stavby a bydlení
Dům na Blatech
Dům na Šumavě
Dům v Pošumaví
Dům na Horažďovicku
Hospodářské stavby

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz