TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | JIŽNÍ ČECHY
JIŽNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY JIŽNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu jižních ČechCharakter osídlení a jeho urbanistické formy

OSÍDLENÍ JIŽNÍCH ČECH

Osídlení oblasti se dotvořilo, včetně půdorysů většiny vesnic, již ve středověku. Ve starším sídelním území převažují vesnice návesní spíše nepravidelné, zatímco pravidelné obdélné i radiální leží spíše tam, kde se osidlovalo do zalesněného terénu. V jižních a jihovýchodních okrajových částech oblasti existuje více „kolonizačních“ půdorysů lánového typu, většinou drobných i větších návesních a také údolních s volným řazením usedlostí o jednom nebo obou březích potoka.
V jižních Čechách se také dochoval větší počet mladých, plánovitě založených vesnic z přelomu 18. a 19. století. K nejznámějším patří schwarzenberská dominikální založení pro dřevaře a voraře na Otavě – Nová Dlouhá Ves u Sušice a Nová Dobev u Písku, obě vysazené z typových dvojdomků, situovaných vůči komunikaci kolmo, a Nové Kestřany u Písku s dvojdomky, přisazenými k cestě podélně. V jižních Čechách můžeme doložit rovněž poměrně značný počet nejstarších dochovaných staveb z období před třicetiletou válkou. Jejich výrazná kumulace se nachází v bohatých dvorcích mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, ojediněle i na jiných místech. Nejpočetněji jsou mezi těmito objekty zastoupeny pevné zděné sýpky, ale také zděné klenuté brány i jádra domů (lit. 0..:S. Voděra, J. Škabrada, str. ...).

Dřevěná vrstva zástavby

ANTÝGL - dvorec Králováků střežících zemské hranice a stezky v šumavských hvozdech (foto: 2002). ŠUMAVA - samostatně situované objekty soustřeďující provoz pod jednou střechou (foto 2002).

Antýgl

Šumava

VLADYČÍN
Vladyčín

Zděná vrstva zástavby

NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU ZECHOVICE U VOLYNĚ NAHOŘANY
Novosedly/N.
Zechovice

Nahořany

I v širší jihočeské oblasti lze vymezit větší počet základních okruhů vzájemně příbuzné lidové architektury, které se tu utvořily opět v těsné závislosti na přírodních podmínkách. Jako představa jihočeské lidové architektury nám zpravidla vyvstanou především široká světlá průčelí statků se štíty a branami, bohatě zdobenými štukovým dekorem (obr. 012_286_d). Tohoto výrazu dosáhla lidová architektura zvláště v níže položených pánvích ve středních částech jihočeské oblasti. Důvodem byly zdejší příznivější podmínky (lit. 0..:S. Voděra, J. Škabrada, str. ...).

Plástovice Komárov Zechovice Plástovice Borkovice
Plástovice Komárov Zechovice

Plástovice

Borkovice

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Jižní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
JIŽNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Domový typ jižních Čech 
Blatský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb

Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz