TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | JIŽNÍ ČECHY
JIŽNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY JIŽNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu jižních ČechObytné stavby a bydlení

DOMY JIŽNÍCH ČECH

Obytný dům tu zůstává pravidelně přízemní, avšak roubená stavba tu začala stagnovat daleko dříve než v ostatních částech našeho území. Předpokladem tohoto stavu byl nedostatek dřeva, který se v jižních Čechách začal projevovat poměrně brzy. V již uvedených nižších oblastech k tomu přispělo i zakládání rybníků, protože náhradní zemědělská půda se často získávala dalším mýcením lesů. Možnost relativně snadné dopravy dřeva po řekách do centrálních oblastí Čech však způsobila, že i výše položené pošumavské oblasti byly poměrně brzy odlesněny. K relativně značnému stáří zdejší stavby kamenné tu přispěl i nadbytek snadno dosažitelného stavebního kamene. V některých oblastech se ho získalo značné množství už nejhrubším vyčištěním obdělávaných ploch, jak o tom svědčí běžně dochované kamenné ohrady u polí.

Stachy Vlastiboř
Stachy Vlastiboř

Blata

Jádrem nižších poloh jižních Čech jsou takzvaná Blata se dvěma nejvýraznějšími stavebními oblastmi, a to západně od Veselí nad Lužnící a Soběslavi a v okolí Hluboké. Blata v oblasti Veselí - Soběslav jsou územím rozlehlých rašelinišť a bývalých močálů, jejichž vysoušením se tu získala zemědělská půda. Architektonicky nejvýraznější je věnec vsí právě po obvodě těchto mokřin - zejména Záluží, Vlastiboř, Komárov, Klečaty, Zálší, Mažice. Zdejší štíty jsou opatřeny bohatou štukovou výzdobou jejichž vznik a použití jejich výzdoby má dvojí původ. Jde tu jednak o transformaci a stylizaci mluvy architektury oficiální, která již dlouhou dobu používala zděnou stavbu i štukový dekor a jednak o uplatnění tradičně používaných výzdobných motivů lidových.
Architektonicky podobně výrazná je blatská oblast kolem Hluboké, v oblasti s velkým počtem rybníků. K nejrázovitějším obcím tu patří Opatovice, Zliv, Zbudov, Pištín a zvláště Plástovice. Proti východnější blatské oblasti, kde na zděných stavbách převládá cihlový materiál, je tady výraznější podíl staveb kamenných, které byly stavební vlnou 19.století jen upraveny.

Šumava

Výrazným protipólem zástavby nížinatých oblastí je zástavba v horských oblastech Šumavy, kde se pochopitelně dlouho výrazně uplatňovala dřevěná stavba. Dřevo dodávalo různým částem objektů i charakteristický vzhled. I zevně patrné roubení (často z netesaných, oblých trámců) se udrželo zvláště na předních, obytných částech domů. Výrazně se uplatňují široké, zpravidla jen svisle pobíjené štíty. Mívají lichoběžníkový tvar, protože střecha nad štítem bývá zkosena výraznější polovalbou (obr. 012_281). Štíty někdy výrazněji předstupují před plochu štítové stěny. V takových případech se někdy opatřovaly i zapuštěnou pavláčkou. Naprosto převažující krytinou střech býval šindel, kterým se někdy dodatečně obíjely i roubené stěny předních obytných částí domů nebo stěny vůbec, obzvláště vystavené nepřízni povětrnosti.

Pošumaví

Za jednu z našich nejzajímavějších oblastí s charakteristickou vesnickou zástavbou lze považovat rozsáhlou oblast Pošumaví - dlouhý pás od Českokrumlovska na jihovýchodě až po Domažlicko na severozápadě. Kromě zmíněného vývoje ozdobného dotváření zděných staveb se zde zkoncentrovaly značně archaické stavební zvyklosti v použití všech nejstarších stavebních materiálů - dřeva, kamene i hlíny. Důvodem jejich dochování je nepochybně relativní odlehlost, členitost i vysoká poloha území.

Horažďovicko

Nejucelenější "kamenný" výraz dosáhla zděná stavba na Horažďovicku, kde omítané, bílené budovy statků převažovaly nad zbytky ještě částečně dřevěné zástavby chudších usedlostí v okrajových částech vesnic. K nejsvéráznějším odlišnostem utváření zdejší zástavby patří časté použití takzvaného špýcharového uspořádání obytného domu. Jeho zadní, komorová část bývá totiž alespoň dvojpodlažní, takže se někdy svou výškou projevuje i v obrysu budovy. Pravidlem bývá budování zvláště této části domu z kamene (lit 001).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Jižní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
JIŽNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Domový typ jižních Čech 
Blatský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb

Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz