NÁZEV TÉMATICKÉHO OKRUHU
Lidová architektura a památky ČRLIDOVÁ ARCHITEKTURA A PAMÁTKY ČR
Název kapitoly k tématickému okruhuTéma -E- > ostatní

FOTKY, MAPY, DISKUSE, KNIHY, AKCE atd.

Fotogalerie, atlas, fórum, encyklopedie, rejstřík

Stránka o vývoji vesnických sídel a lidové architekturyVÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY  TÉMATICKÝ OKRUH -E- sestává z řady samostatných části webu, které nebylo možno z nejrůznějších důvodů zařadit do tématických okruhů -A- až -D-. Přesto jsou s těmito okruhy často poměrně těsně tématicky provázaný a je zajištěn snadný přechod oběmi směry. Do okruhu je zařazen seznam odborné a naučné literatury s odkazem na autorská práva, rozsáhlá encyklopedie lidového stavitelství a architektury i chronologický přehled historických událostí ve vztahu k venkovskému prostředí. Součástí jsou rovněž odkazy na zákony a předpisy vztahující se k ochraně památek, rejstřík místních jmen sídelních jednotek i přehled kulturních akcí pořádaných ve skanzenech, národopisných muzeí nebo jinde. Technologicky samostatné části okruhu tvoří fotogalerie obsahující fotografie z prostředí vesnických sídel a krajiny, atlas památek reprezentující dynamické mapy ČR s vyznačením památkově chráněných území a konečně diskusní fórum určené pro dotazy a vzájemnou komunikaci čtenářů.

Obsah: Autorská práva a literatura Encyklopedie lidového stavitelství Chronologie historických událostí Legislativa a památková péčeRejstřík zeměpisných jmen Přehled kulturních akcí Atlas památek lidové architektury Fotogalerie krajiny, vesnic a staveb Diskusní fórum o venkově a vesnicích

Autorská práva a literatura - E.1.

Autorská práva a literatura V oddílu o autorských právech a literatuře je uveden přehledný abecední seznam odborné i naučné literatury věnované problematice lidové architektury a venkovského prostředí vůbec. Seznam literatury zároveň odkazuje na jmenný rejstřík autorů včetně pravidel, jimiž se řídilo publikování autorských děl nebo jejich částí na tomto portálu. Autorská práva a literatura >>>

Encyklopedie lidového stavitelství - E. 2.

Encyklopedie lidového stavitelství Encyklopedie lidového stavitelství a architektury představuje elektronickou verzi rozsáhlé publikace Encyklopedie Lidová architektura autorů Václava Frolce (†) a Josefa Vařeky. Elektronická verze encyklopedie je postupně doplňována o další poznatky i hesla z okruhu vesnických sídel i jednotlivých staveb lidové architektury. Encyklopedie lidového stavitelství >>>

Chronologie historických událostí - E. 3.

Chronologie historických událostí Obsahem oddílu je chronologický, tj. časový přehled historických událostí vztahujících se výhradně k prostředí venkovských sídel a staveb. Sledovány jsou nejen zpravidla pozvolné inovace ve způsobu obhospodařování zemědělské půdy nebo výrazný nástup průmyslové revoluce, ale rovněž četná nařízení související s tehdejšími stavebními řády. Chronologie historických událostí >>>

Legislativa a památková péče - E. 4.

Legislativa a památková péče >>> V oddílu je uveden přehled právních norem a předpisů vztahujících se k ochraně památkově chráněných území, kulturních památek i jejich prostředí. Kromě zákona o památkové péči (památkový zákon), zákona o stavebním řádu a územním plánování (stavební zákon) je uvedena i řada vyhlášek a mezinárodních dokumentů k ochraně kulturního dědictví. Legislativa a památková péče >>>

Rejstřík místních zeměpisných jmen - E. 5.

Rejstřík místních zeměpisných jmenRejstřík místních zeměpisných jmen představuje elektronickou verzi rozsáhlé publikace Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny od Antonína Profouse (†). Zároveň je čerpáno poznatků z publikace Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje autorů Ivana Lutterera, Milan Majtána a Rudolfa Šrámka. Rejstřík místních zeměpisných jmen >>>

Přehled kulturních akcí - E. 6.

Přehled kulturních akcí V oddílu věnovaném kultuře je uveden přehled kulturních akcí pořádaných státními příspěvkovými organizacemi i soukromými subjekty. Uváděny jsou pouze akce mající přímou vazbu k tématu venkovského prostředí a lidové architektury. Pravidelným výstavám a lidové slavnostem konaným v národopisných muzeích nebo muzeích v přírodě (skanzeny) jsou věnovány samostatné stránky. Přehled kulturních akcí >>>

Atlas památek lidové architektury - E. 7.

Atlas památek lidové architektury Atlas památek lidové architektury je tvořen dynamickou mapou obsahující několik mapových vrstev - turistickou mapu, satelitní ortofotomapu atd. Do této mapy jsou za pomoci GPS souřadnic postupně vkládány památkově chráněné lokality - památkové rezervace a zóny se soubory lidové architektury. Atlas památek lidové architektury >>>

Fotogalerie krajiny, vesnic a staveb - E. 8.

Fotogalerie staveb na vesnici Fotogalerie krajiny, vesnic a staveb obsahuje rozsáhlou databázi fotografií zachycujících venkovskou krajinu, sídla a stavby. Fotografie zachycují krajinný ráz jednotlivých regionů i jednotlivé obce, jejichž stavební fond reprezentuje řada staveb - domy a chalupy, hospodářské stavby atd. Zachyceny jsou rovněž výplně otvorů - vrata, okna a dveře i interiérové vybavení - kamna a sporáky, nábytek atd. Fotogalerie staveb na vesnici >>>

Diskusní fórum o venkově a vesnicích - E. 9.

Diskusní fórum o venkově a vesnicích Odkaz na diskusní fórum o krajině, vesnických sídlech a lidové architektuře. Hlavním úkolem diskusního fóra je umožnit vzájemnou komunikaci čtenářů včetně vkládání dotazů nebo výměny poznatků vztahujících se k výše uvedené problematice. Diskusní fórum o venkově a vesnicích >>>

Autor textu ke kapitole Fotogalerie, mapy, fórum, literatura, encyklopedie, rejstřík a kulturní akce © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Jiné články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

Lidová architektura a památky ČRZpět na úvodní stránku: Lidová architektura a památky ČR
    03.01.2013 © MaČe
TÉMATICKÉ SEKCE
TÉMATICKÝ OKRUH -E-
FOTO, HESLA, MAPY, REJSTŘÍK A UDÁLOSTI
Autoři - literatura
Encyklopedie - hesla
Chronologie - události
Legislativa - zákony
Rejstřík jmen - názvy
Kulturní přehled - akce

Atlas - mapy
Fotogalerie - fotky
Diskuse - fórum

Tématický okruh -A- : venkov, vesnice a stavby

Památky UNESCO pro děti a mládež
FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz