Rybnikářství a zakládání rybníků

Rybniční soustavy - rybníky s kanály

Stránka o rybnicích a rybárnáchRybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých nádržích předcházely nádrže přírodní a přirozeně lov ryb ve vodních tocích či plochách.

Obsah: Historie rybnikářství a husitské války Jižní Čechy a PardubickoRybniční soustavy - rybníky a kanály Zánik a rušení rybníků - třicetiletá válka a reformy Stavby rybáren na na břehu řeky

Historie rybníkářství

Rybníkářství a rybníky, rybárny

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky
Hrutkov - náves s rybníky a mapa stabilního katastru s výkazem výměr
Hlince - stavby rybárny na břehu řeky
Třeboň - hráz rybníka Svět
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Dle dochovaných písemných pramenů spadá historie našeho rybníkářství do období raného středověku.

V období husitských válek dochází v důsledku válečných útrap k všeobecnému úpadku hospodářství a tedy i útlumu rybnikářství.

Jižní Čechy a Pardubicko

Nebývalý rozkvět nastává v období raného novověku, tedy od přelomu 15. - 16. století. Je spojen s podnikáním šlechty, přičemž významnou úlohu má rod Rožmberků. Kromě jihočeského Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka dochází k rozvoji rybnikářství rovněž na Pardubicku, kde je neodmyslitelně spjaté s rodem Pernštejnů. Mezi nejslavnější rybníkáře tohoto období se řadí Josef Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan.

Rybniční soustavy

Oproti staršímu období jsou budovány již celé rybniční soustavy, tj. umělé rybníky spojené a napájené kanály. Důvodem propojování rybníků bylo zajištění dostatečného přítoku čerstvé vody, majícího za následek podstatné snížení úhynu ryb a to zejména v zimním období. Kromě tohoto sloužily kanály k pohonu vodních mlýnů. Mezi nejdelší i nejvýznamnější kanály náleží Zlatá stoka na Třeboňsku, na Pardubicku pak Opatovický kanál. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo nominováno k zápisu na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Budování rybničních soustav často mělo i příznivý vliv na vodní režim v krajině, neboť byly omezovány močálové a bažinaté plochy i neúrodné písčité půdy. Zároveň bylo snižováno riziko povodní a zvětšovány luční plochy sloužící pro chov hospodářských zvířat.

Zánik a rušení rybníků

Období 17. a 18. století je charakterizováno výrazným poklesem rybníkářské činnosti, přičemž se na tomto zpočátku podílí třicetiletá válka. Řada rybníků zcela zpustla nebo byla značena vojsky.

Později jsou málo výnosné rybníky vysoušením a zavážením přeměňovány na ornou půdu. Souvisí to především s reformami za panování Marie Terezie a Josefa II., v důsledku kterých se stává výhodnější pěstovat zemědělské plodiny (obilniny). Řada rybníků je ovšem rušena i z důvodu jejich zanesení a vysokých nákladů na čištění dna nebo jsou určeny k jiným záměrům. Dochází k rušení rybníků ve velkém, přičemž do poloviny 19. století je s výjimkou třeboňského panství zrušena více jak polovina umělých rybničních ploch. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Wikipedie, použité rovněž pro zpracování této stránky.

Stavby rybáren na břehu řeky

Zcela jiného charakteru jsou oblasti podél velkých řek, u kterých stávaly rybárny.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Rybníkářství - zakládání rybníků a stavby kanálů, rybárny u řeky © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz