Větrné mlýny a větrná čerpadla

Větrný mlýn a mlýnek s turbínou

Stránka o typech větrných mlýnůVětrné mlýny na území ČR jsou reprezentovány nejrůznější konstrukcí a velikostí. Zastoupeny jsou nejen typy známé již ve středověku, ale i mlýny datované do novověkého období. Nechybí však ani mladší konstrukce mlýnů, pocházejících z období moderních dějin 20. století.

Obsah: Typy větrných mlýnů v ČR Dřevěný větrný mlýn německý Zděný větrný mlýn holandský Malý dřevěný větrný mlýn Větrný mlýnek s turbínouVětrné čerpadlo s turbínou

Typy větrných mlýnů v ČR

Mlynářství - velké větrné mlýny

Typy větrných mlýnů v ČR

Skanzen Rymice - větr. mlýn z Bořenovic
Muzeum Kroměřížska - zděný větrný mlýn s otočnou kuželovou střechou
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - sloupový větrný mlýn z Kladník
Dědictví zemědělské kultury

Foto © MaČefotogalerie

Na území Čech, Moravy a Slezska rozlišujeme 2 základní historické typy velkých větrných mlýnů, které jsou charakterizovány odlišným stavebně-konstrukčním řešením v důsledku použitého stavebního materiálu. Kromě těchto historických mlýnů se v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska uplatnily i mladší typy mlýnů, vyznačujících se nepoměrně menšími rozměry. Přehled všech typů větrných mlýnů vyskytujících se na území ČR je uveden níže, přičemž je tento seznam pro úplnost doplněn i o větrná čerpadla.

Dřevěný větrný mlýn německý

Početnějším a na území ČR od 16. století ikonograficky doloženým typem větrných mlýnů je na samostatné stránce popisovaný dřevěný větrný mlýn německého typu.

Zděný větrný mlýn holandský

Samostatně a podrobněji je popisován rovněž u nás o dvě století později (18. století) doložený zděný větrný mlýn holandského typu.

Malý dřevěný větrný mlýn

Kromě výše uvedených velkých mlýnů dřevěné nebo zděné konstrukce jsou na historických fotografií z oblasti severovýchodní Moravy a Slezska zachyceny rovněž malé větrné mlýny. Malé dřevěné mlýny jsou řešeny jako otáčivé nebo pevné (neotáčivé) a pocházejí z počátku 20. století. Oproti velkým větrným mlýnů mají jejich menší větrná kola větší počet perutí - lopatek, zpravidla šest nebo více. Žádný z tohoto typů větrných mlýnů se v terénu bohužel nedochoval.

Větrný mlýnek s turbínou

Malý větrný mlýnek s turbínou

Malý větrný mlýnek s turbínou z oblasti severovýchdní Moravy

Nad stříškou drobné stavby pokryté pásy lepenky je osazena větrná turbína
s oběžným kolem čítajícím 15 lopatek.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Poslední typ reprezentují malé větrné mlýnky budované od počátku 20. století v oblasti severovýchodní Moravy. Jsou typické zejména pro kovozemědělské usedlosti na průmyslovém Ostravsku.

Na rozdíl od velkých mlýnů jsou tyto mlýnky již vybaveny strojním zařízením. Vyznačovaly se proto podstatně menšími rozměry a k pohonu mlecího zařízení již nesloužilo velké větrné kolo, ale nad střechou umístěná větrná turbína domácké nebo tovární výroby.

Větrné čerpadlo

Větrné turbíny pohánějící vodovodní čerpadla jsou v ČR reprezentována příhradovými konstrukcemi stožárů doplněných v horní části o oběžné kolo s lopatkami a kormidlem. Jak samotný název napovídá, namísto mletí slouží k čerpání vody do vodovodu. Větrným čerpadlem byl v některých případech dovybaven i panský velkostatek nebo továrna. Použití větrných čerpadel je datováno do závěru 19. století a počátku 20. století.

Autor textu a fotodokumentace k Větrné mlýny a čerpadla © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz