Olejny, též lisovny oleje

Lisování semen lnu, konopí, bukvic atd.

Stránka o lisovnách olejeOlejna sloužila k výrobě oleje lisováním z lněného či konopného semene. Vedle tohoto mohly být lisovány rovněž bukvice nebo švestková jádra a v menší míře i řepa, mák, ořechy nebo slunečnice.

Obsah: Olejny, též lisovny oleje či zábojny Olejna na vodní a ruční pohonInteriér olejny - lis, stoupy a pražící pecZískávání lněného a konopného olejePotravinářské a kosmetické výrobky z oleje

Olejny, lisovny oleje či zábojny

Olejna na vodní pohon

Vodní olejna sloužící k lisování

Stavba vodní olejny z Damašku u Pusté Rybné, pocházející původem z konce 18. století. Některé z konstrukcí a prvků jsou již mladšího provedení.
Skanzen Vysočina - Veselý Kopec, okres Chrudim

Foto © MaČefotogalerie

Olejny byly budovány jako samostatné jednoprostorové stavby převážně zděné konstrukce nebo jako prostory přidružené k hospodářské stavbě primárně jiné funkce. Pro olejny se užívalo též výrazu záboj či zábojna nebo obecný výraz lisovna oleje.

Vodní a ruční pohon

Podle pohonu vnitřního zařízení můžeme rozlišit olejnu na vodní nebo ruční pohon. Olejny poháněné vodou byly se souhlasem vrchnosti zřizovány u vodních mlýnů.

Od 1. poloviny 19. století jsou v zemědělských usedlostech nebo jejich blízkosti stavěny i rolnické olejny poháněné lidskou silou. Přestože bylo olejnictví na našem území rozšířeno již dříve, k největšímu rozmachu dochází v průběhu 18. a 19. století.

Interiér a vybavení olejny

Vnitřní vybavení olejny tvoří dřevěný šroubový lis podobný lisu vinařskému nebo mladší páková či kombinovaná technická zařízení sloužící téže funkci. Dále jsou zde stoupy, pražící plotna a nejrůznější nádoby a náčiní.

Lněný a konopný olej

Namáhavý postup zpracování nejdříve spočíval v rozdrcení lněného nebo konopného semene ve stupě. Takto vzniklá moučka se navlhčila v dřevěných neckách zv. troky a po určitém množství se za stálého míchání upražila na plotně. Následně se upražená moučka nasypala do nádoby s dvojitým dnem zv. pernica a opatřené podle množství nasypané moučky např. dřevěnými okovanými zátkami. Nakonec se naplněná pernica vložila mezi trámy šroubového lisu ovládaného pomocí velkého kola a stlačujícího posuvné dno i zátky dovnitř. V důsledku takto vyvozeného tlaku docházelo k postupnému vytlačování lněného nebo konopného oleje, vytékajícího do předem připraveného korýtka.

Výrobky z oleje

Lněný olej byl používán ke svícení nebo jako přísada do kolomazi a barev. V době půstu sloužil jako omastek a k tomuto účelu je užíván dodnes. Konopný olej je používán rovněž v potravinářství nebo kosmetice - výroba mýdel, mastí nebo barev. Po vylisování zbylé pokrutiny jsou zkrmovány - jadrné krmivo.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Olejny - lisovny oleje © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz