Sezónní stavby a hospodářství

Pastevectví a salašnictví - stániska, salaše

Stránka o sezónním hospodářství a stavbáchHistorické osídlení Beskyd s výjimkou údolních poloh tvoří pastevecká nebo salašnická hospodářství rozptýlená na svazích či náhorních planinách. V návaznosti na starobylé zvyklosti se zde však vyskytují i tzv. rodinné shluky, reprezentující již soustředěné formy zástavby.

Obsah: Pastevecké hospodářství - letovisko či stánisko Sezónní stavby Salašnické hospodářství - salaš Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm

Pastevecké hospodářství

Pastevectví a salašnictví

Pastevectví a salašnictví v Beskydech
Velké Karlovice - osídlení formou samot
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - obydlí a hospodářské stavby sezónního hospodářství
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Jednotlivá hospodářství vznikající uprostřed odlehlých horských pastvin a luk určených k sezónní pastvě dobytka jsou v místním nářečí nazývány letoviska či stániska.

Sezónní stavby

Letovisko či stánisko tvoří sezónní hospodářské stavby a objekt plnící funkci bydlení, který je zpočátku užíván pouze po dobu letních měsíců - sezónní obydlí. Stálé bydlení zůstává umístěno v domě náležejícím k usedlosti situované v údolních polohách. Hospodářské stavby jsou zastoupeny především letními chlévy určenými pro hospodářská zvířata. Pokud jsou chlévy určeny pro ovce, mluvíme již o ovčínech. Specifickou formu sezónního hospodářství představuje salaš (na Slovensku je salaší nazývána i stavba ovčína).

Salašnické hospodářství

Salašnické hospodářství tvoří stavby a pozemky určené k horskému pastýřskému chovu ovcí. Pastýřský chov ovcí v oblasti Beskyd souvisí s valašskou kolonizací neúrodných oblastí severovýchodní Moravy, ke které docházelo nejdříve od konce středověkého období. Nížinné polohy však byly osídleny již dříve domácím obyvatelstvem věnujícím se tradičnímu zemědělství. Vzhledem k rozsahu jsou typické stavby salaše popisovány samostatně na stránce salašnické stavby.

Valašská dědina v Rožnově

Sezónní objekt

Roubený objekt na lyžnicích

Drobný stavební objekt hospodářské funkce. Sezónní charakter prozrazují ližnice umožňující snadné přemístění.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

S mnohými historickými stavbami reprezentujícími sezónní i stálé hospodářství v oblasti Beskyd se můžeme kromě posledních dochovaných příkladů v terénu seznámit i ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Konkrétně pak v největším areálu nazvaném Valašská dědina, do kterého byla soustředěna řada staveb ohrožených bezprostředním zánikem.

Autor textu a fotodokumentace k Pastevectví a sezónní hospodářství © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz