Historie brtnictví a brtě

Brtníci, počátky a rozvoj brtnictví

Stránka o historii brtnictvíBrtnictví je zaniklá činnost zabývající se získáváním včelího produktu - medu pro potravu. Brtnictví předcházelo včelařství, od kterého se v některých ohledech podstatně liší.

Obsah: Pravěk a vybírání včelích hnízd Počátky zemědělské činnosti a rozvoj brtnictví Brtnictví ve středověku a brtě

Pravěk a vybírání včelích hnízd

V nejstarších dobách dochází k loveckému vylamování medných plástů z hnízd divokých lesních včel. Na rozdíl od pozdějších období není o včely nijak pečováno. Úplným vybráním hnízda dochází k zahubení celého včelstva. Nejstarší doklady o loveckém způsobu včelaření představují nalezené jeskynní malby z pravěkého období.

Počátky zemědělsltví a brtnictví

Významný předěl nastává v souvislosti se změnou způsobu obživy, ke kterému dochází od mladší doby kamenné. Namísto lovu se prosazuje primitivní zemědělství a budování stálejších obydlí.

Dřívější zahubení celého včelstva znamená neustálé hledání nových včelstev ve stále větší vzdálenosti. Přistupuje se proto pouze k částečnému vyřezání plástů z včelích hnízd, nacházející se dosud v lesích. Kromě výše uvedeného využití dochází v době bronzové rovněž k využití včelího vosku k výrobě forem na odlévání kovů.

Brtnictví ve středověku a brtě

Brť a včelí úl

Ilustrativní porovnání brtě a špalkového úlů

Fotografie ilustruje, jak mohla vypadat brť. Oproti úlu se jednalo o kus kmene přemístěný z lesa s včelím rojem. Nebyl tedy výrazněji opracován nebo opatřen výzdobou. Stříška je mladšího typu.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

K výraznějšímu rozvoji lesního včelaření, pro které je užíváno ještě názvu brtnictví, dochází v období raného středověku. Následně dochází již k přemísťování včelstev do nově zakládaných zahrad nebo blíže usedlostem namísto dřívějších často velmi odlehlých poloh.

Zpočátku jsou divoká včelstva doslova přenášena v kusu spadlého nebo poraženého kmene, v jehož dutině se samy usadily. Jako ochrana před deštěm jsou kmeny opatřovány stříškou, čímž vznikají tzv. brtě. Včelaři tak předchází výraz brník. Obecně jsou brtí nazývány dutiny, ve kterých žijí nebo žili včely bez ohledu na stav stromu (vzrostlý, spadlý nebo pokácený).

S brtnictvím pravděpodobně souvisí i řada obdobných místních jmen sídel, jako např. Brť, Brtí, Brtnice, Brtnička, Brtník, Brtníky a další.

Více informací o tématu lze nalézt na stránkách www.vcelky.cz, www.vcelar.org včetně použité literatury nebo v hesle včelařství na stránkách Wikipedie. Z uvedených stránek byly čerpány rovněž údaje sloužící ke zpracování tohoto textu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Brtnictví a včelařství - historie včelaření v ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz