Pískovce a arkóza

Jemnozrnný a hrubozrný pískovec

Stránka o pískovci, jeho výskytu a těžběPískovec je přírodní usazená hornina vzniklá stmelením křemičitých písčitých zrn. Její uplatnění pro účely stavební výroby, nejčastěji ve formě opracovaného kamene, je nebývale široké.

Křídové pískovce

Pískovcová Pravčická brána v NP České Švýcarsko
Mez nejznámější skalní pískovcové útvary náleží Pravčická bráná, nalézající
se v Národním parku České Švýcarsko.
Obec Hřensko, okres Děčín
Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Výskyt a horninové typy pískovce
  2. Křídový a arkózový pískovec
  3. Těžba pískovce dobýváním
  4. Šramování a odstřel
  5. Pískovce v NP a CHKO

Výskyt a typy pískovce

Důvodem je především snadná dostupnost pískovců téměř v celé České křídové pánvi, kde se často vyskytují ve vodorovně uložených vrstvách silné mocnosti. Existují různé horninové typy pískovce vyznačující se různým geologickým stářím včetně pískovců plynule přecházejících v závislosti na podílu zrn živců do arkózy.

Křídový a arkózový pískovec

Významnými oblastmi výskytu pískovců jsou zejména severní a severovýchodní Čechy, kde byly pískovce po staletí nejrůznějším způsobem těženy. Nejkvalitnější pískovce se přitom rozprostírají v oblasti vymezené povodím Labe a úpatím Krkonoš.

Na Turnovsku, Mělnicku, Českolipsku a Kokořínsku je příznačný výskyt křídových pískovců značné barevné škály - od šedavého přes okrový až po sytě žlutý pískovec. Oproti tomu oblast Českého Brodu a Nové Paky charakterizují arkózové pískovce červené barvy.Podle viditelné struktury můžeme pískovec rozdělit na hrubozrnný a jemnozrnný.

Těžba pískovce dobýváním

Těžba pískovce v lomu

Těžba pískovce v pískovcovém lomu
Bývalý pískovcový lom situovaný
nedaleko zastavěného území obce. Vytěženého kamene bylo použito na stavbu
domů i hospodářských objektů.
Obec Rané, okres Česká Lípa
Foto © MaČefotogalerie

Těžba pískovců probíhala v některých regionech až do počátku 20. století. Základním způsobem těžby pískovcového kamene bylo dobývání, při němž se získávají pískovcové bloky podkopáváním paty skalního masívu nebo postupným odlamováním shora nebo zdola.

Při těžbě přírodního kamene se užívalo páčení pomocí sochorů a břeven, zejména pokud se pískovcový masív vyznačoval přirozenými puklinami a rozsedlinami.

Šramování a odstřel

Měkké horniny mezi něž pískovec náleží byly těženy šramováním, pomocí úzkých a hlubokých rýh (tzv. šrámy). Později je pískovec těžen i technicky a finančně náročným podštolováním s hromadným odstřelem.

Pískovce v NP a CHKO

V současné době je možnost těžby pískovce v mnoha severočeských lokalitách oprávněně omezena, a to především vyhlášením řady přírodně chráněných území - NP České Švýcarsko a Krkonoše, CHKO Labské pískovce, České středohoří, Lužické hory, Kokořínsko atd.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Výskyt, typy a těžba pískovcového kamene © Martin Čerňanský

Související téma >

KÁMEN

KONSTRUKCE
Kamenné zdivo staveb

Klenby zděné z kamene

Kamenné dlažby

PRVKY
Architektonické články
Kamenné plotové sloupky
Drobná produkce

Literatura >

Kámen v rukodělné výrobě českého venkova
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

Kámen na Wikipedii

Hledat jiné téma >

SLÁMA
Obilí a rákos
Doškáři
HLÍNA
Jíl
Hlináci a lepiči
DŘEVO
Smrk
Dub
Jedle
Tesaři a truhláři
KÁMEN
Pískovec - typy a těžba
  Vlastnosti pískovce
  Opracování a nástroje
  Skály a zdivo z pískovce
  Pískovcové prvky na stavby
  Pískovcové sochy, kříže a jiné
Čedič - výskyt a těžba
  Vlastnosti a použití čediče
Břidlice
Opuka
Kameníci, zedníci, sochaři
KERAMIKA
Jíl
Cihláři a zedníci
KOV
Litina, ocel a železo - mříže
Měděná krytina
Litinové a mosazné kliky
Litinové sochy a křížky
Zámečníci a klempíři
SKLO
Výroba skla a foukané sklo
Hladké sklo vyráběné strojně
SklářiVizualizace staveb
Vizualizace historických staveb na příkladu zvonice
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz