TÉMATICKÝ OKRUH -C- > OCHRANA NAŠICH PAMÁTEK > SKANZENY A MUZEA ČR
OCHRANA PAMÁTEKSKANZENY A MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY V ČR
Název kapitoly k tématu muzeí a skanzenů v ČRSeznam národopisných muzeí ČR, sbírek a výstav

MUZEA A NÁRODOPISNÉ SBÍRKY

Seznam národopisných muzeí v ČR

MUZEA V ČR | Národní muzeum Praha, muzeum Brno, vlastivědná, národopisná a městská muzea, akce a výstavyNa území České republiky je zřizována a provozována řada národopisných muzeí, představujících veřejnosti mimořádně hodnotné sbírky tradiční lidové kultury. Vedle stálých expozic pořádají muzea i početné krátkodobé výstavy a další kulturní akce.

Obsah: Národní muzea v Praze, muzeum v Brně a Opavě Krajská, městská, regionální a oblastní muzea Vlastivědné sbírky a národopisné expozice Národní muzeum Praha Národní zemědělské muzeum Kačina

Národní muzeum v Praze, muzeum v Brně a Opavě

Svá národopisná oddělení mají i všechna největší muzea v zemi, přičemž národopisné sbírkové fondy často náleží k zakládajícím a početně nejobsáhlejším. Příkladem uveďme Národní muzeum v Praze nebo muzea v Brně či Opavě.

Krajská, městská, regionální a oblastí muzea

Neméně důležitá jsou rovněž krajská nebo městská muzea, stejně jako regionální nebo oblastní muzea včetně muzeí provozovaných soukromě.

Vlastivědné sbírky a národopisné expozice

Prozatím zdaleka neúplný přehled se zaměřuje pouze na vlastivědné sbírky a národopisné expozice, zpřístupněné zejména v muzeích našich měst a městeček. Sbírkové předměty jsou samozřejmě uloženy také ve skanzenech lidové architektury a v jednotlivých kulturních památkách lidové architektury přístupných veřejnosti a situovaných v městském a zejména venkovském prostředí.

Seznam národopisných muzeí ČR, sbírky a expozice lidové tvorby

NÁZEV MUZEA | Lokalita

Národopisná muzea, sbírky a expozice na území České republiky

Národní muzeum Praha, NÁRODOPISNÉ ODDĚLENÍ HM | Kinského vila na Smíchově, Praha

Národní muzeum, NÁRODOPISNÉ ODDĚLENÍ historického muzea | Kinského vila na Smíchově, PrahaPůvodem samostatné Národopisné muzeum českoslovanské, později spojeno s Národním muzeem. V současné době jako Národopisné oddělení Historického muzea, spadajícího pod Národní muzeum Praha.

Národopisné oddělení sestává z několika rozsáhlých a původem samostatných sbírek. Mezi nejvýznamnější přitom náleží sbírky určené pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895, dále Náprskova sbírka určená pro České průmyslové muzeum a sbírka Muzea Království českého určená pro Všeobecnou zemskou jubilejní výstavu v Praze roku 1891. Informace o vlastní expozici, jednotlivých sbírkách a kulturních akcích pořádaných Národním muzeem v Praze nalezete na stránce :: Národopisné oddělení Národního muzea v Praze.

Národní zemědělské muzeum, MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA | Zámek Kačina

Národní zemědělské muzeum, MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA | Zámek KačinaV Muzeu českého venkova spadajícího pod Národní zemědělské muzeum a sídlícího na zámku Kačina u Kutné Hory jsou uloženy sbírky, které se vztahují k historii a současnosti českého venkova, zemědělství a potravinářství.

Venkovským řemeslům, pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat je věnován jeden ze tří prohlídkových okruhů. Muzeum každoročně pořádá Cukrářskou pouť a Podzimní Chotkovské slavnosti. Informace o vlastní expozici a kulturních akcí Národního zemědělského muzea nalezete na stránce :: Muzeum českého venkova na zámku Kačina.

MĚSTSKÉ MUZEUM | Volyně

MĚSTSKÉ MUZEUM | VolyněMěstské muzeum ve Volyni sídlí ve zdejší středověké tvrzi, později sloužící jako sýpky a situované na místě staršího opevněného sídla.

V muzeu nalezneme informace k počátkům historického osídlení Volyňska včetně výsledků řady archeologických průzkumů a rovněž národopisnou expozici. Sbírkové předměty zastupuje především malovaný lidový nábytek (skříně a truhly) a další vybavení domových interiérů.

Nechybí ani historické fotografie lidové architektury z okolí Volyně, v typickými jihočeskými zděnými štíty.Informace o vlastní expozici včetně fotografií nalezete na stránce :: Městské muzeum ve Volyni.

KARLOVSKÉ MUZEUM | Velké Karlovice

KARLOVSKÉ MUZEUM | Velké Karlovice Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích sídlí v bývalém kupeckém domě a fojství stojícím nedaleko farního kostela.

Základem je valašská národopisná expozice a expozice věnovaná historii obce a okolí. Návštěvníci se mohou seznámit se získáváním a opracováním dřeva či výrobou sýra, stejně jako shlednout k tomu používané náčiní a nářadí. Informace o vlastní expozici a kulturních akcí včetně fotografií nalezete na stránce :: Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM | Vísecká rychta | Kravaře

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM | Vísecká rychta | KravařeVlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pobočka v Kravařích, sídlí ve Vísecké rychtě situované v místní části Víska.

Vísecká rychta je původem dům rychtáře V. Kerna pocházející z konce 18. století a svou velikostí představuje největší roubenou obytnou stavbu v Čechách. Ve Vísecké rychtě je umístěna expozice lidového bydlení, architektury, umění a života na vesnici v severních Čechách. Podrobnější Informace o vlastní expozici včetně fotografií nalezete na stránce :: Vlastivědné muzeum v Kravařích.

MĚSTSKÉ MUZEUM | Na Bělišti | Železný Brod

MĚSTSKÉ MUZEUM | Na Bělišti | Železný Brod Národopisná expozice Městského muzea v Železném Brodě sídlí Na Bělišti, představující největší roubenou stavbu města situovanou při vodním toku Žernovník v severní části památkové zóny.

V objektu pocházejícím z počátku 19. století původně byla plátenická, soukenická a koželužná dílna. V současnosti jsou v interiéru tématické expozice zaměřené na určitou oblast historie Železného Brodu a okolí. Expozice tak přibližují místní architekturu a plastiky, stará řemesla a cechy, lidové Betlémy atd. Dále geologický vývoj Železnobrodska v souvislosti s těžbou železné rudy. Další informace o expozici a fotografie jsou na samostatné stránce :: Městské muzeum v Železném Brodě.

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA | Rymická tvrz | Rymice

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM | Vísecká rychta | KravařeExpozice větrných mlýnů atd. Podrobnější Informace o vlastní expozici včetně fotografií nalezete na stránce :: Muzeum Kroměřížska v Rymicích

 

 

 

Dále budou přidána tato muzea zaměřující se na tradiční lidovou kulturu:


Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Krajské muzeum Karlovarského kraje

Městské muzeum ve Volarech
Muzeum Českého ráje Turnov
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Kyjov
Muzeum Těšínska
Muzeum Novojičínska

Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Teplicích

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Autor textu a fotodokumentace Muzea a národopisné sbírky v ČR © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY) - ÚVODZpět na úvodní stránku: Muzea v přírodě a skanzeny ČR
    11.02.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
STAVBY A EXPOZICE
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY A MUZEA
LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v Přerově
Níže uvedené odkazy
jsou dočasně nedostupné

  Panské stavby
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy u Olomouce - obec
  Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice u Holešova - obec
  Rymice - skanzen
  Místní část Hejnice
  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOLOGICKÉ SKANZENY
(ARCHEOSKANZENY)

Březno u Loun

ZAHRANIČNÍ SKANZENY
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz