Dřevěné městečko v Rožnově

Areál městských a vesnických staveb

Stránka o Valašském skanzenu v Rožnově pod RadhoštěmNejstarší areál a zároveň i prohlídkový okruh skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm představuje tzv. Dřevěné městečko, teprve později takto pojmenované. Dobou svého založení je nejstarším středoevropským muzeem v přírodě.

Dřevěné městečko

Dřevěné městečko ve Valašském muzeu v přírodě

Měšťanský Billův dům původem
z rožnovského náměstí a volná kopie kostela z Větřkovic u Příbora. Zvonička zcela vlevo přemístěna do Mlýnské doliny.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Areál městských staveb
  2. Patrové měšťanské domy
  3. Radnice a přízemní dům
  4. Fojství z Vel. Karlovic a kostel z Větřkovic
  5. Drobné stavby a objekty

Areál městských staveb

Veřejnosti přístupné stavby jsou dřevěné konstrukce a mají sedlové střechy s kabřincem či polovalbou. Bedněné lomenice jsou opatřeny malými větracími nebo již většími osvětlovacími otvory, dokládajími nové využití. Nechybí pro oblast typické podlomení, které společně se střechou kryje dřevěný šindel.

Základem areálu Dřevěného městečka jsou objekty přemístěné do prostředí lázeňského parku z nedalekého rožnovského náměstí. Stavby jsou dokladem bydlení a života na malém městě, přičemž příznačnými jsou štítové podsíně předcházející pozdějším loubím. Průvodním znakem patrového uspořádání souvisejícího rovněž se sociálním postavením jsou předsazené nebo zapuštěné konstrukce - pavlače a lodžie, opatřené zábradlím.

Patrové měšťanské domy

K maloměstským stavbám uchovávajícím ve svém celodřevěném provedení starší stavební znaky náleží dva měšťanské domy. Do muzea dříve přemístěný měšťanský dům zv. Billův pochází z poloviny 18. století. Obdobně jako jiné rožnovské domy byl po založení klimatických lázní (1820) částečně adaptován k ubytovacím účelům. Za tímto účelem byly patrové komory zařízeny jako pokoje pronajímané lázeňským hostům.

Druhý z měšťanských domů starší poloviny 17. století je nejstarší stavbou skanzenu. Stáří dokládá konstrukce sroubená z hrubě opracovaných klád, hraněných především na nároží. V přízemí je hostinská místnost, neboť dům sloužil i jako hostinec zv. U Vašků a dnes jako Valašská hospoda.

Radnice a přízemní dům

Dalšími stavbami stojícími dnes na severní straně pomyslného náměstí je patrová stavba radnice a kopie přízemního domu zv. Žingorův, který dnes slouží jako hostinec "Na posledním groši" podle hostince z Národopisné výstavy českoslovanské. Tato poslední roubená stavba rožnovského náměstí se nacházela ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a bylo přistoupeno k provedení účelové kopie s přihlédnutím k budoucímu hostinskému využití.

Fojství z V. Karlovic a kostel z Větřkovic

Dřevěné městečko

Kostel ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

Vlevo měšťanský Billův dům pocházející z rožnovského náměstí a napravo volná kopie kostela z Větřkovic u Příbora.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Roku 1932 byla při jižní straně zatravněného prostranství vystavěna kopie domu dosud stojícího fojtství z Velkých Karlovic. Dům fojta zastupuje již stavby z venkovského prostředí.

Za II. světové války byl vystavěn dřevěný kostel s bedněnou věží krytou cibulovou střechou. Jedná se o volnou kopii vyhořelého kostela sv. Anny z obce Větřkovice u Příbora. S ohledem na finanční situaci v období válečném bylo roubení nahrazeno trámkovým provedením s vnějším prkenným bedněním. Okolo kostela se nalézá hřbitov zv. Valašský Slavín.

Drobné stavby a objekty

K dalším stavbám situovaným poněkud stranou ústředního prostoru je kopie kuželny z Ústí u Vsetína, palírna z Lačnova, sýpka z Heřmanic a Z Prostředí Suché nebo soukenické stodůlky ze Štranberka. Z drobných objektů jmenujme zvoničku z Horní Lidče nebo klátové úly.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - dřevěné městečko © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice - skanzen
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie
Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz