UNESCO - památky a sídla

Světové přírodní a kulturní dědictví

Stránka o organizaci UNESCO UNESCO je mezinárodní Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, která byla založena nedlouho po skončení II. světové války v reakci na její tragické události.

UNESCO - MODEL

UNESCO - model sídla v Paříži
Model vítězného návrhu budov UNESCO.
Na projektu se podíleli architekti M. Breuer,
B. Zehrfuss a P. L. Nervi.
UNESCO, Francie - Paříž

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Sídlo a organizační složky UNESCO
  2. Členství ČR v UNESCO
  3. Spolupráce ČR s organizací UNESCO
  4. Památky UNESCO a jejich definice
  5. Nominace a indikativní seznam

Sídlo a složky UNESCO

Organizace UNESCO má sídlo v hlavním městě Francie - Paříži, nedaleko proslulé Eiffelovy věže. V současnosti je členem UNESCO 195 členských zemí. Organizační členění tvoří Generální konference UNESCO, Výkonná rada a Sekretariát.

Členství ČR v UNESCO

Česká republika je členem organizace UNESCO od samého založení, neboť tehdejší Československo patřilo k zakládajícím členům organizace. K mezinárodní Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví přijaté ve Stockholmu roku 1972 se Česká republika však připojila až po sametové revoluci roku 1990.

Spolupráce ČR s organizací UNESCO

V současnosti má Česká republika Stálou misi při UNESCO a také Českou komisi pro UNESCO, která zprostředkovává mezinárodní styk mezi národními institucemi, odborníky a organizací UNESCO. Spolupráce České republiky s organizací UNESCO je spadá pod gesci Ministerstva kultury České republiky (MK ČR).

Památky UNESCO a definice

Památkami UNESCO rozumíme kulturní dědictví uvedené na oficiálním Seznamu světového dědictví (dále jen Seznam památek), který spravuje Výbor pro světové dědictví.

PAŘÍŽ - BUDOVA UNESCO

PAŘÍŽ - sídlo UNESCO
Přízemí hlavní budovy UNESCO, sloužící mimo jiné jako výstavní prostory a knihovna.
UNESCO, Francie - Paříž

Foto © MaČefotogalerie

Společnou charakteristikou památek je jejich výjimečná světová hodnota, pro kterou má jejich zachování mimořádný význam pro budoucnost lidstva. Tento význam je deklarovaný nejen společenským zájmem, ale i přijatými mezinárodními smlouvami.

Vedle výjimečné přírodní nebo kulturní hodnoty světového významu je samozřejmě zohledňována i řada dalších faktorů. Za všechny jmenujme především snahu pokrýt celou šíři přírodního a kulturního bohatství naší planety včetně druhové nebo typové rozmanitosti.

Nominace a indikativní seznam

Na zařazení do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví mohou být nominovány pouze území, lokality nebo stavby, na které se v dané zemi vztahuje nejvyšší statut přírodní nebo památkové ochrany (např. z vesnických a městských sídel pouze památkové rezervace, ze staveb pouze národní kulturní památky atd.).

Každá členská země má zpravidla zpracován svůj indikativní seznam, obsahující přehled kulturních a přírodních památek určených pro nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Pod stejným názvem, rozsahem a zařazením lze danou hmotnou nebo nehmotnou věc nebo soubor věcí nominovat pouze jednou.

Autor textu a fotodokumentace kapitole UNESCO © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz