Hory a nížiny - Beskydy a Polabí

Rozdílné podmínky k hospodaření

Stránka o hospodaření na horách a v nížináchIlustrativní příklad dvou zeměpisných oblastí vyznačujících se zcela rozdílnou nadmořskou výškou, klimatickými podmínkami, kvalitou půdy i členitostí terénu. Oblasti zároveň velmi dobře reprezentují dva základní typy krajiny - nížiny a hory.

Obsah: Přírodní podmínky, sídelní struktura a stavby Nížiny a zemědělské usedlostiPolabí a zemědělské usedlosti Hory - řemeslná výroba nebo pastevectví a salašnictví Hory - těžba nerostných surovin a dřeva Moravskoslezské Beskydy a salaše

Přírodní podmínky, sídla, stavby

Hory a nížiny

Hory a nížiny - Beskydy a Polabí

Mapa Polabí a Moravskoslezských Beskyd - porovnání nížinné a horské oblasti z hlediska způsobu hospodaření
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Odlišné přírodní podmínky vnitrozemských nížinných oblastí nebo převážně pohraničních oblastí horských předznamenaly nejen časově rozdílnou dobu osídlení jednotlivých regionů, ale rovněž určující způsob hospodaření včetně typické sídelní struktury a typů hospodářských staveb.

Nížiny - usedlosti

V úrodných nížinných oblastí charakterizovaných pěstováním obilí a chovem dobytka je základní hospodářskou jednotkou zemědělská usedlost s řadou hospodářských staveb nejrůznější funkce. Jednotlivé zemědělské usedlosti jsou soustředěny kolem ústředních prostorů a tvoří zdejší převážně návesní vesnice.

Polabí

Jako příklad nížinné oblasti je uvedena ortofotomapa Polabí. Jedná se o staré sídelní území představující brzy odlesněnou úrodnou oblast s teplým klimatem a rovinatým terénem Polabské nížiny. Převažuje zde orná půda ve formě částečně scelené úsekové plužiny a návesní vesnice se zemědělskými usedlostmi.

Hory - výroba nebo pastevectví

V neúrodných horských oblastech nevhodných k tradičnímu zemědělství se prosazuje zpočátku domácká a později manufakturní řemeslná výroba - tkalcovství a sklářství v Krkonoších a Jizerských horách. Jinde zase u nás dosud nerozšířené formy hospodaření - salašnictví a pastevectví v Beskydech. Samostatnou hospodářskou jednotkou se v prvém případě stávají domy s malým hospodářstvím a dílnami domáckých řemesel nebo samostatnými technickými objekty (např. mačkárny skla). V případě Beskyd je základní hospodářskou jednotkou salaš. Jednotlivá hospodářství jsou v Beskydech vyjma horských údolí situována rozvolněně a tvoří rozptýlené osídlení na náhorních pastvinách a horských svazích.

Hory - těžba surovin a dřeva

Kromě těchto činností dochází v horských oblastech rovněž k hledání drahých kovů a těžbě nerostných surovin - hornictví v Krkonoších (stříbro, železná ruda) nebo Krušných Horách (cín, měď a další rudy). Do odlehlých oblastí hor samozřejmě postupuje i těžba dřeva provázená výstavbou nových technických staveb - dřevařství v Krkonoších (brusírny dřeva) nebo specifickým způsobem dopravy - voroplavba na Šumavě.

Moravskoslezské Beskydy

Horská oblast je na přiloženém obrázku reprezentována ortofotomapou výše uvedených Beskyd, jako lesnaté, hornaté a méně úrodné oblasti nehodící se pro tradiční zemědělství. Dlouhou dobu byly Beskydy jen řídce osídleny a poté kolonizovány Valachy ovládajícími salašnictví a pastevectví. Jednotlivá hospodářství jsou situována převážně uprostřed lesních pasek a holin nebo v údolí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hory a nížiny - Moravskoslezské Beskydy a Polabí © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz