Typy staveb na vesnici

Hospodářské stavby, technické a jiné

Stránka o typech staveb na vesniciVedle sociálních forem bydlení reprezentuje typologickou rozmanitost staveb ve venkovském prostředí i řada dalších objektů. Řada z nich a to zejména v případě staveb hospodářské funkce je přímo závislá na místních klimatických podmínkách i pěstovaných zemědělských plodinách, jejichž zpracování a skladování má vliv na podobu regionálních staveb. Většina těchto staveb bohužel společně s mizejícími řemesly a tradičním obhospodařováním půdy nenávratně zaniká.

Přehled staveb: Hospodářské stavby - např. stodoly, sýpky, sklepy Technické stavby - např. mlýny, kovárny a mosty Církevní stavby - např. kostely, kaple, zvonice Obecní stavby - např. školy, hospody, zbrojnice

Hospodářské stavby

Nejpočetnější část vesnických staveb představují hospodářské stavby, které slouží k provozu a hospodaření zemědělské usedlosti. Jsou situovány zpravidla po obvodu hospodářského dvora nebo v zahradě. Hospodářské stavby můžeme rozdělit na stáje a zařízení pro zvířata (chlév, ovčín, salaš, konírna, kurník, holubník, úl), sklady a přípravny krmiva a steliva (stodola, seník, řezárna), sklady potravinářských plodin (sýpka – též ve tvaru špýchar nebo sroubek, komora, sklep, jáma na brambory, haltýř) a prostory pro mechanizaci (kolna). Mezi hospodářské stavby lze v zásadě zařadit rovněž ohradní zdi (ohrazení hospodářského dvora), vjezdové brány (vjezd do dvora) a další stavební úpravy sloužící potřebám hospodaření.

Draženov - dvůr chodského statku, okres Domažlice, foto 1951 (obr. 012_329)K výstavbě zemědělských usedlostí patřil vcelku ustálený soubor hospodářských budov, které měly zpravidla na českém území základní rysy společné, samozřejmě s určitými dobovými a regionálními odlišnostmi. Některé hospodářské stavby dokonce uchovaly a do mladší doby přenášely typologické a zejména konstrukční principy velmi starého, až středověkého původu (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno).

Technické stavby

K výrobě, komunikaci a zabezpečení přísunu vody sloužily technické stavby, mezi kterými rozeznáváme stavby výrobní, dopravní a vodohospodářské. Výrobní stavby dělíme na výrobní objekty pro zemědělskou výrobu (vodní mlýn, větrný mlýn, olejna, pec, koliba, sušárna ovoce, lisovna), pro výrobu skla a keramiky (dílna, mačkárna a brusírna skla atd.), pro železářskou výrobu (kovárna, křiváčkárna, hamr), pro soukenickou výrobu (valcha, pazderna) a pro stavební výrobu (pila, cihelna). Mezi dopravní objekty patří most, lávka a milník a mezi vodohospodářské stavby studánka, studna a požární nádrž.

Církevní stavby

Nedílnou součást našich vesnických sídel a kulturní krajiny představují také církevní (sakrální) stavby, které plnily především náboženskou funkci. Nesrovnatelně větší byl však i jejich význam v každodenním životě vesnice. Mezi sakrální stavby náleží kostel (většinou spadají již do okruhu oficiální, nikoliv lidové architektury), kaple, zvonice, boží muka, kříž, smírčí kříž, socha světce a reliéf tesaný do skal.

Obecní stavby

Stavby v majetku obce nazýváme obecními stavbami. Do této skupiny staveb patří škola, obecní hospoda, obecní pastouška, požární zbrojnice, pomník padlým a obecní (kontribučenská) sýpka.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Sociální formy bydlení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz