Vinné sklepy a skladování vína

Stavba sklepa a odvětrání, vinobraní

Stránka o vinobraní a vinných sklepechVinné sklepy jsou uměle vytvořené podzemní prostory sloužící ke skladování vína. Mohou stát pod vinohrady jako řádková zástavba (tzv. sklepní ulice) nebo tvořit místní část obce jako volné seskupení staveb.

Obsah: Vinné sklepy - půdorysné a výškové uspořádání Hloubené, tesané a zděné vinné sklepy Vstup do sklepa - šíje nebo vstupní portál Odvětrání sklepa a větrací šachty Skladování vína - sudy a demižóny Vinná réva a výzdoba staveb, vinobraní Památkové rezervace s vinnými sklepy

Vinné sklepy

Vinné sklepy

Vinné sklepy a skladování vína

Petrov-Plže - soubor vinných sklepů
a malované výzdoba s motivem révy
Pavlov - vinná réva jako štuková výzdoba
Nový Šaldorf - vinný sklep a sudy s vínem
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Z hlediska půdorysného uspořádání vinného sklepa lze rozlišit jednoduchý obdélníkový půdorys různé délky i šířky nebo složitější řešení vytvářející systém chodeb, navazujících nejčastěji kolmo na sebe. Kromě jednoprostorového řešení se můžeme setkat rovněž s víceprostorovým řešením, u kterého každý z oddělených prostorů slouží jinému vinaři.

Z hlediska výškového uspořádání rozlišujeme sklepy rozmístěné v jedné nebo několika výškových úrovní, nevyjímaje v případě zahraničí ani celá podzemní poschodí nad sebou. Jiným typem uspořádání po výšce je kombinace vinného sklepa s nadzemní lisovnou, sýpkou nebo stavbou domu.

Hloubené, tesané a zděné sklepy

Podle způsobu provedení rozlišujeme vinné sklepy vyhloubené v soudržné zemině či pískovci nebo vytesané ve skalnatém masívu. U nesoudržných zemin jsou hloubené vinné sklepy zajištěny klenbou zděnou z kamene nebo pálených cihel.

Vstup do sklepa

Vstup do vinného sklepa může zajišťovat šíje nebo jen vstupní portál, pokud se jedná o sklep zahloubený ve svažitém terénu. Šíjí rozumíme šikmou chodbu vyrovnávající výškový rozdíl mezi vstupním terénem a sklepním prostorem. Od tohoto rozdílu se odvíjí i délka chodby, která může být při hlubším založení sklepa opatřena i schodišťovými stupni.

Odvětrání sklepa a větrací šachty

Větrací šachta

Šatov - větrací šachta vinného sklepa

Cihelná šachta zajišťující odvětrání podzemních prostor vinného sklepa.
Šatov, okres Znojmo

Foto © MaČefotogalerie

S ohledem na skladovací funkci i bezpečný pohyb osob musí být vinné sklepy řádně odvětrány. K přirozenému odvětrání prostorů pod úrovní terénu slouží větrací šachty, pro které se užívá rovněž názvu větrací otvory nebo větrací komíny.

Větrací šachta je zděná z materiálu nepodléhajícího hnilobě - kámen či cihly. Ústí šachty je nad terénem opatřeno krycí hlavicí nebo jinak zabezpečeno.

Skladování vína

V odvětraných prostorách byly na kantýřích uloženy dřevěné sudy s vínem. Později se pro uskladnění vína užívá nádob ze skla - demižónů.

Výzdoba staveb a vinobraní

Hrozny vinné révy jsou oblíbeným motivem malované či štukové výzdoby sklepů a domů stojících ve vinohradnických regionech. Sběr vína oslavuje slavnost zvaná vinobraní.

Památkové rezervace s vinnými sklepy

Soubory vinných sklepů reprezentují i prohlášené památkové rezervace, jmenovitě části obcí Petrov - Plže a Blatnice pod Sv. Antoníčkem.

Autor textu a fotodokumentace k Vinařství - vinné sklepy a vinobraní © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz