Šindelová krytina

Starý a nový šindel, výměna a překrytí

Stránka věnovaná šindelové krytině střech Šindelová střešní krytina pokrývala řadu historických staveb různé funkce a zejména v horských krajích po dlouhou dobu převažovala. V současnosti se s touto krytinou početněji setkáme spíše ve skanzenech.

Šindelová střešní krytina

Šindelová střešní krytina na objektech Valašského muzea v přírodě
Použití šindele na roubených stavbách v horské oblasti Beskyd, kde se z původně převažující krytinou setkáme v terénu jen ojediněle. Běžnou zůstává její použití jen jen ve skanzenech lidové architektury.
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Šindele v lesnatých oblastech
  2. Šindele v odlesněných oblastech
  3. Výměna šindelové krytiny
  4. Překrytí šindelové krytiny
  5. Nová šindelová krytina

Lesnaté oblasti

Šindele bylo na střešní krytinu používáno především v horských, podhorských a hornatých oblastech (Beskydy, Šumava atd.) se snadnou dostupností vhodného dřeva. Zde společně s roubenou konstrukcí tvoří charakteristický výraz starší vrstvy zástavby.

Postupně proniká šindelová krytina i do níže položených oblastí s převahou obilnářské produkce, kde oproti převažujícím slaměným doškům představuje kvalitnější a trvanlivější krytinu.

Šindele v odlesněných oblastech

Z důvodu výrobní náročnosti i nákladnosti nachází šindelová krytina v oblastech nížinných a převážně odlesněných uplatnění pouze na významnějších církevních a panských stavbách. Šindelem bývají zastřešeny kaple, kostely a zvonice nebo fary, přičemž na některých se mohl šindel dochovat dodnes.

Výměna šindelové krytiny

U řady starších staveb byla šindelová krytina později nahrazena mladšími nespalnými krytinami, např. pálenými taškami a to často včetně výměny nebo zesílení konstrukce krovu. Postupně tak vymizela i z horských a podhorských oblastí, ve kterých byla kdysi početně převažující.

Překrytí šindelové krytiny

V některých regionech byly šindele rovněž často překryty břidlicí, vláknocementovými šablonami nebo pásy lepenky, tedy krytinou stejně vyžadující plné bednění namísto střešních latí.

Nová šindelová krytina

Oproti minulosti je proto uplatnění šindelové krytiny v obraze dnešní vesnice spíše vzácné, a to i v oblastech s dosud převažující starší roubenou architekturou.

Uplatňuje je veskrze pouze ojediněle na jednotlivých a často vzorně obnovovaných kulturních památkách. Výraznější soustředění je omezeno pouze na stavby stojící nebo nově budované ve skanzenech založených v oblastech, kde byla tato krytina určující pro charakter místní zástavby (např. muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštem, skanzen na Veselém Kopci).

Autor textové části a fotodokumentace ke kapitole
Šindel - střešní šindele © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz