Dřevěné dveře a vrata

Sbíjená, svlaková a rámová křídla

Stránka o konstrukci dřevěných dveří a vratDveře a vrata slouží k uzavírání hospodářského dvora nebo obytných a hospodářských prostor stavebních objektů. Historické dveře a vrata, resp. jejich křídla jsou výhradně dřevěná. Konstrukce křídel přitom souvisí se způsobem otevírání i velikostí samostného křídla, stejně jako způsobem kotvení do stavebního otvoru. Vedle typu kotvení popisovaného v samostatné kapitole představuje důležité chronologické údaje především samostatné řemeslné opracování dřeva. Za starší přitom považujeme hrubé tesařské provedení nahrazované v souvislosti s novými nástroji hladším truhlářským opracováním (MaČe).

Obsah: Sbíjená dveřní křídla a křídla vrat Svlaková křídla dveří a vratRámová křídla dveří a vrat

Sbíjená dveřní křídla a křídla vrat

Nejstarší konstrukce dveří, spjatá s točnicovým způsobem jejich upevňování, stojí na pomezí pozdějších svlakových a rámových systémů. Její kostru tvoří dva svislé boční trámky, vodorovně propojené dvěma o něco tenčími trámky, umístěnými ve spodní a horní části dveřního křídla (nikoliv až na okrajích). Tato kostra se uplatňuje na rubu dveří a lícovou stranu tvoří svisle kladené desky, přibíjené na kostru dřevěnými kolíky (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Svlaková křídla dveří a vrat

Značná část starších vesnických dveří používá svlakovou konstrukci, založenou na ztužení křídla ze svisle kladených desek takzvanými svlaky - příčně položenými prvky "hříbkového" profilu, které provazují desky tím, že se zarazí do odpovídající drážky, vybrané na jejich rubové straně. Takováto deska drží velmi pevně a pro svou tuhost nepotřebuje diagonální zavětrování, které se provádělo pouze u větší a volnější trámové konstrukce vrat s poloprůhlednou plaňkovou horní částí. Na vesnici se pro vrata poměrně málo užívala těžká dvouvrstvá konstrukce, obvyklá zejména u velkých barokních staveb - svlaková nosná vnitřní vrstva a vnější ozdobný pokryv, přibíjený zpravidla kovanými hřeby, napodobující svými skládanými sestavami rámovou konstrukci. S touto kombinací se na vesnici setkáváme pouze u nejdůležitějších, vchodových dveří, zejména na přelomu 18. a 19. století, kdy se v tehdejší početné stavební produkci ještě uplatňují mnohé barokní prvky (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Rámová křídla dveří a vrat

Zatímco na vratech a vstupních dveřích mohla ještě i později najít uplatnění zmíněná těžká dvouvrstvá konstrukce, pro interiérové dveře se od 18. století pod vlivem vyspělejších staveb stále více užívala rámová konstrukce, jejíž podstata spočívá v provedení obvodového fošnového rámu ve tvaru obdélníku, zpravidla propojeného ještě jednou příčkou. Ve vnitřních hranách rámu jsou vybrány drážky, do nichž se při sesazování dveří zapouštějí zpravidla deskové výplně, tenčí než rám. (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor prvního odstavce a fotodokumentace ke kapitole
Dřevěné dveře a vrata © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz