Osídlení, dům a bydlení

Zakládání vesnic a domy, katastry

První tématický okruh je věnován historii osídlení venkova a vývoji obytných staveb v období od raného středověku po 19. století. Pro zpracování byla se souhlasem autora převážně použita odborná publikace Lidové stavby, architektura českého venkova od Jiřího Škabrady, postupně doplňovaná a upravované rovněž s ohledem na požadavky elektronického publikování.

Stránka bude přepracována, pro jednotlivá témata použijte odkazy vpravo.

Historie osídlení a urbanistické formy

Vesnice ve středověku a v novověku.

Z hlediska půdorysné struktury můžeme rozlišit semknuté (soustředěné) a rozptýlené formy venkovských sídel. Mezi formy soustředěné, zpravidla kolem veřejného prostoru, můžeme zařadit návesní vesnice, řadové vesnice (ulicové, silniční) a hromadné (shlukové) vsi. Mezi rozptýlené formy řadíme údolní lánové vesnice a osídlení samotami (jednotný dům nebo uzavřený dvorec).

Historický vývoj domu

Najstarší obydlí, stědověké a novověké domy

Z hlediska dispozičního uspořádání se rozlišuje vstupní část domu, obytná část domu a hospodářská část. Odlišné postavení zaujímá kuchyňská část, resp. plocha vyhrazená k přípravě pokrmů

Vývoj bydlení , nábytek a domové zvyky

Otopné zařízení (topeniště) a příprava pokrmů ve středověku
Články: Bydlení ve vrcholném středověku (v jizbě je umístěn otevřený oheň určený pro vaření i svícení a pec pro vaření - přímé vytápění), Bydlení v pozdním středověku (světnice s pecí, otevřený oheň s dymníkem přesunut do zadní části vstupní síně - nepřímé vytápění).

Otopné zařízení (topeniště) a příprava pokrmů v novověku
Články: Bydlení v 18. a 19. století (uzavřený oheň, běžná jsou kachlová kamna přicházející již v průběhu středověku, od poloviny 19. století sporák s litinovými pláty).

Vybavení interiéru nábytkem, domové zvyky, lidové zvyky a tradice

Historické a soudobé prameny

Dokumentace vesnic
Články: Gruntovní (pozemkové) kniha, katastr (soupis majetku, soupis držby nemovitostí). Mezi katastry patří Berní rula, Tereziánský katastr (rustikál-poddanská část, dominikál-panská část, admikula, popisné číslo, číslování domů), Josefský katastr, Stabilní katastr.
Historické mapové prameny
Články: Pozemková mapa, Katastrální mapa (stavební parcela, pozemková parcela), Indikační skica pozemkových map, Císařský otisk map stabilního katastru.
Historické obrazové prameny
Články: Veduta, Ikona, Malba, Obraz

Stavební materiál

Spalný materiál (hořlavý), nepalný materiál (nehořlavý)

Konstrukce historických staveb

Slaměné konstrukce, Hliněné konstrukce, Dřevěné konstrukce, Kamenné konstrukce, Cihelné konstrukce, Kombinované konstrukce

Seznam staveb a jejich typologie

Obytné stavby a jejich sociální formy, Hospodářské stavby, Sakrální stavby (církevní stavby), Obecní stavby, Technické stavby

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Historie osídlení a vývoj obytných staveb - úvod ©

Hledat jiné téma >

> OBYTNÉ STAVBY
Přejít na Osídlení a vesnice

DŮM A BYDLENÍ
Zemnice a polozemnice
Dům z období středověku
Středoevropské domy
Středověké slohy, lidové stavby
  Dymná jizba
  Vstupní síň
  Komorový blok
  Konstrukce dymné jizby
  Konstrukce komorové části
  Polodymná jizba s dymníkem
Dům z období novověku
Novověké slohy a lidové stavby
  Světnice a otočení pece
  Černá kuchyně a dymník
  Kuchyně dymná a černá
  Kamna a krbové komíny
Dům moderních dějin
Moderní slohy a lidové stavby
  Sporáky a tahové komíny

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz