Domy středních Čech

Regiony, typy a formy středočeských domů

Stránka o domech ve středních ČecháchZákladní domový typ středních Čech v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky má štítovou orientaci a vyznačuje se přízemním řešením. Z hlediska dispozičního řešení jsou domy převážně komorového typu.

Dům středních Čech

Přízemní domy středních Čech

Přízemní roubené a zděné domy středních Čech a jejich dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden
na stránce domy v ČR.
Střední Čechy

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený přízemní dům

  2. Zděný dům střeních Čech

  3. Hlavní regiony

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy opatřené vnější povrchovou úpravou nebo pouze výplněmi spár mají sedlové střechy uzavřené bedněnými štíty. Štíty jsou šikmo bedněny, s prkny kladenými ve směru střešních rovin. Spáry mezi prkny jsou zpravidla kryty lištami.

Vrchol bedněného štítu byl opatřen jehlanovým nebo kuželovým kabřincem, plnícím rovněž ochranou funkci. V řadě případů byly kabřince později odstraněny v důsledku stavebních úprav krovu nebo jeho úplného nahrazení. Důvodem těchto změn bylo nahrazování střešní krytiny, kdy původní snadno hořlavé došky vytlačují ohnivzdorné vláknocementové šablony. Na starších krovech byly často užívané právě pro svoji nízkou hmotnost oproti pálené krytině, která obvykle vyžadovala zesílení krovu nebo únosnější novou krovovou soustavu.

Zděný dům středních Čech

Mladší domy jsou v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky, tj. orientačně v jižní polovině středních Čech, přezdívané a zděné od konce 18. století. Jako zdícího materiálu je užíváno místně dostupného kamene a později pálených cihel.

Nespalného provedení je rovněž pálená krytina určená pro mladší typy hambalkového krovu, zpravidla již se stojatými stolicemi. Z těchto reprezentuje vývojově starší zastřešení sedlová střecha s polovalbičkou zaujímající místo kabřince. Mírně zvalbené zastřešení dávající vznik lichoběžníkovému tvaru štítu bylo charakteristické zejména pro dům klasicistních forem.

Hlavní regiony

Domy Středočeské pahorkatiny mají zeměpisně i podobou blíže domům jižních Čech a domy z povodí Berounky zase k západním Čechám. Střední Čechy bývají považovány za národopisný region, třebaže značně nejednotný a výrazně ovlivněný Prahou. Vymezení národopisného regionu nikterak nekoresponduje s hlavními regiony lidové architektury.

Do severní poloviny středních Čech zasahují rovněž další samostatné domové typy, popisované zvlášť. Jedná se o patrový dům severozápadních Čech, dům severních Čech a dům východních Čech.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky © Martin Čerňanský

Související téma >

STŘEDNÍ ČECHY

REZERVACE
Středočeský kraj - rezervace
Památkové rezervace ve Středočeském kraji
ZÓNY
Středočeský kraj - zóny

SKANZENY
Stavby v Kouřimi

Roubené chalupy v Přerově

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby středních Čech

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz