TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | STŘEDNÍ ČECHY
STŘEDNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY STŘEDNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu středních ČechStřední Čechy > ORP Mělník > Kokořínsko

CELOZDĚNÉ PATROVÉ DOMY KOKOŘÍNSKA

Konstrukce a výzdoba zděných domů na Kokořínsku

Stránka o domech na KokořínskuVedle zděných staveb náležejících dobou výstavby či alespoň svým výrazem ještě do 1. poloviny 19. století jsou na Kokořínsku přirozeně dochovány i stavby mladší. Mezi těmito můžeme jmenovat patrové domy ze 2. poloviny 19. století i často již přízemní domky stavěné do poloviny století dvacátého.

Obsah: Celozděné patrové domy z 2. poloviny 19. stoletíSymetrická střecha, chybějící pavlač a podstávkaProfilované římsy, kvádrování a šambrányPřízemní domy a domky z 1. poloviny 20. století

Celozděné patrové domy ze 2. poloviny 19. století

Celozděný patrový dům

Celozděný patrový dům ze 2. poloviny 19. století

V celém půdorysném a výškovém rozsahu zděný patrový dům datovaný rokem 1876. Oproti starším stavbám chybní pavlač
a střecha je již nasazena symetricky.
Obec Dobřeň, okres Mělník

Foto © MaČefotogalerie

Stejně objemné jako patrové domy klasicistních forem či ještě v řadě případů půdorysně větší bývají zděné domy stavěné na Kokořínsku po celou 2. polovinu 19. století.

Zvětšení rozměrů domu se často projevilo zvýšením počtu okenních otvorů na vstupním i štítovém průčelí. Dříve početnější dvě okenní osy běžné v průčelí dřevěných i starších zděných domů střídají často osy tři, s vnějšími okenními rámy stále v líci stěny.

Symetrická střecha, chybějící pavlač a podstávka

V souvislosti s postupnou změnou konstrukčního řešení, a to často rovněž v interiéru stavby (stropy), dochází rovněž k proměně vnějšího výrazu obytných staveb. Na první pohled se tato změna projevuje zejména v symetrickém nasazení sedlové střechy a chybějící pavlačí, přičemž obojí souvisí s typem a uložení stropní konstrukce. Neuplatňují se samozřejmě ani podpěrné rámové konstrukce - podstávky, které ztratily význam po nahrazení snáze deformovatelného roubení přízemních stěn zdivem.

Profilované římsy, kvádrování a šambrány

Oproti starším zděným domům se domy 2. poloviny 19. století vyznačují prostším architektonickým pojednáním omítaných průčelních ploch včetně štítů trojúhelníkového tvaru.

Celozděný přízemní dům

Výzdoba zděného domu ze 2. poloviny 19. století

Zděný patrový dům s plastickou výzdobou spočívající v orámování otvorů
a provedení patrové i korunní římsy.
Obec Dolní Vidim, okres Mělník

Foto © MaČefotogalerie

Plastická výzdoba je přitom omezena především na profilované římsy v úrovni stropních konstrukcí, které oddělují přízemí od patra a na průčelní straně i štítové zdivo.

Kromě říms plnících u krovu i konstrukční funkci se mezi zdobnými prvky objevuje rovněž již dříve užívané zdůraznění nároží kvádrováním (rustika či bosáž) nebo orámování okenních otvorů šambránami (např. obec Jestřebice).

Přízemní domy a domky z 1. poloviny 20. století

V 1. třetině 20. století se na Kokořínsku i jinde staví zděné domy z pálených cihel a možným užitím kamene na soklovou část stěn. Domy nebo domky nacházející se často v domkářské zástavbě bývají menších rozměrů a přízemního uspořádání, které je zvýšeno o půdní nadezdívky (např. obec Nosálov).

Nadezdívky kryté přesahujícími vaznicovými krovy umožňují obytné využití podkroví a to zejména v přední části u štítového zdiva prolomeného okenními otvory sloužícími k osvětlení i přirozenému větrání. Dřevěné okenní rámy jsou osazeny v líci nebo zapuštěny za líc omítané fasády, která bývá opatřena jednoduchou geometrickou výzdobou.

Autor textu a fotky ke kapitole
Kokořínsko - celozděné patrové domy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Střední Čechy - krajina a stavby
    14.02.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Osídlení a sídelní síť
Vesnice a jejich typy
Zemědělské usedlosti
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby
Zděné klenuté brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Mělník - Mělnicko a Mšensko

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz