Zděné domy Jizerské tabule

Konstrukce, výzdoba a střešní krytina

Stránka o zděných domech a stavebních úpraváchMladší vrstvu tradiční zástavby v prostoru Jizerské tabule mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví reprezentují celozděné patrové domy. Svým hmotovým řešením vycházejí z podoby dřevěných nebo polozděných domů.

Obsah:

  1. Zděné domy

  2. Zdivo

  3. Výzdoba domů

  4. Střešní krytina

Zděné domy

Zděný patrový dům

Patrový dům vyzděný z kamene doplněného pálenými cihlami

Dům vystavěný po roce 1842, kdy mapa zaznamenala v obci jen spalné objekty. Dům vyzděn z kamene a cihel použitých na záklenky oken i meziokenní pilířek.
Obec Víska, okres Mladá Boleslav

Foto © MaČefotogalerie

Starší zděné domy se vyznačují patrovým uspořádáním. Obdobně jako v přilehlém Kokořínsku může přetrvávat nesymetrické nasazení střechy a krátká pavlač (např. obec Skalsko, č.p.19), avšak převažujícím se stává symetrické řešení průčelí domu.

Domy jsou vyzděny za použití nepravidelného kamene nebo kamenných kvádrů. Kámen nevyžadující opracování byl přirozeně levnější, avšak v řadě případů stejně kombinován s kamennými kvádry osazenými v konstrukčně namáhaných částech stavby - nároží a ostění oken.

Zdivo

Kromě kamene je jako stavebního materiálu stěn a štítů postupně užíváno i pálených cihel. Zprvu se cihly uplatňují pouze na záklencích okenních otvorů a patrové nebo korunní římsy. Teprve později jsou z cihel vyzdívány stěny po celé výšce přízemí i patra. Dochovány jsou samozřejmě i stavby mající přízemní část ještě kamennou a patro nebo jen štít již z cihel.

Výzdoba domů

Stavební úpravy

Dekorativní výzdoba průčelí zděných a roubených staveb

Uprostřed "novostavba" s historizující úpravou cihlené části průčelí. Po stranách roubené domy s průčelím dodatečně omítnutým nebo přezděným.
Obec Víska, okres Mladá Boleslav

Foto © MaČefotogalerie

Po klasicistních výrazových prostředcích datovaných do 1. poloviny 19. století je užíváno historizují tvarosloví, soustřeďující se rovněž na zdůraznění nároží a štítových ramen.

Zdůrazněny bývají rovněž okenní nebo větrací otvory a to formou profilovaných rámů provedených v omítce. Společně s rámy se mohou uplatnit i kamenné nebo cihelné římsy, situované na místě parapetu nebo nadpraží oken. Řada těchto i jiných zdobných prvků v průběhu času zanikla.

V 1. polovině 20. století proniká do venkovského prostředí secesní dekor, vyznačující se geometrickými tvary včetně možného střídání hladkých a hrubých ploch. Kromě novostaveb se výše uvedené tvarosloví přirozeně uplatňuje v rámci přestaveb starších domů nebo staveb původně jiného využití.

Střešní krytina

Nejpozději ve stejném období jako pálené cihly nachází v prostoru vymezeném městy Mělník a Mladá Boleslav uplatnění pálená střešní krytina.

Převažující se však přesto jeví břidlice nebo spíše již náhradní typy této krytiny - vláknocementové šablony ponejvíce šedé barvy. Časté jsou i drážkové tašky obdobné barevnosti, užité na nových domech zděné konstrukce nebo v rámci stavebních úprav střech u starších staveb.

Autor textu a fotky ke kapitole
Jizerská tabule - zděné patrové domy © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz