BESKYDY A VALAŠSKO - OSÍDLENÍ A OBCE

Historie osídlení a charakter vesnic v Beskydech

Stránka o obcí ve správním obvodu ORP Rožnov pod RadhoštěmOblast Západních Beskyd obecně náležející k mladšímu sídelnímu území kolonizovaného Valachy. Výjimky tvoří nížinné polohy blíže vnitrozemí, které byly osídleny ještě před závěrem 13. nebo na počátku 14. století.

Obsah: Osídlení nížinných poloh Beskyd z vnitrozemíValašská kolonizace Beskyd a horská pastevecká kulturaSalašnictví, sklářská výroba, zpracování železa a dřevaÚdolní vesnice a pasekářské osídlení

Osídlení nížinných poloh Beskyd z vnitrozemí

Mapa CHKO Beskydy

Letecká mapa obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm

Letecká mapa obce s rozšířenou působností Rožnov včetně okolních obcí. Orientačně vyznačen určující region lidové architektury v oblasti Rožnovska - Valašsko.
CHKO Beskydy, okres Vsetín

Mapy © Seznam.czfotogalerie

Oblast Západních Beskydy tvoří několik geomorfologických celků, přičemž s národopisným regionem Valašska jsou spjaty jen některé a z těchto jen vrcholové partie pohoří.

Příkladem staršího osídlení Beskyd postupujícího z vnitrozemí mohou být sídla v prostoru Rožnovské brázdy, jmenovitě město Rožnov pod Radhoštem s hradem na vrchu pojmenovaném Hradisko, Zubří a Vidče.

Mladší osídlovací proces v této nížinné části Beskyd vykazuje zřetelný postup hlouběji do zalesněného území, proti toku Rožnovské Bečvy. S možnými výjimkami probíhá v závěru 16. století a v případě odlehlejších poloh až od poloviny 17. století.

Valašská kolonizace Beskyd a horská pastevecká kultura

Osídlení převážně členitého horského území Západních Beskyd nevhodného pro tradiční zemědělskou činnost je však spjatá až s valašskou kolonizací, postupující karpatským obloukem z oblasti dnešního Rumunska přes Ukrajinu a Slovensko až do Moravskoslezských Beskyd. Ve svém základě se jedná o kulturu pasteveckou, vykazující v rámci horského masívu Karpat řadu podobných charakteristik včetně stavebního projevu.

Salašnictví, sklářská výroba, zpracování železa a dřeva

Kromě salašnictví se od 18. a 19. století stávají důležitým faktorem hospodářského i sídelního rozvoje celé oblasti sklářské hutě (Hutisko, dnes spojené s obcí Solanec, Dolní a Prostřední Bečva) i zpracování železa (Zubří). V 19. století dochází rovněž ke zpracování dřeva (Horní Bečva).

Údolní vesnice a pasekářské osídlení

Obce na Rožnovsku

CHKO Beskydy při pohledu do prostoru Rožnovské brázdy

Pohled do prostoru Rožnovské brázdy
s osídlením situovaným nejhustěji podél vodního toku Rožnovské Bečvy
CHKO Beskydy, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

S ohledem na konfiguraci terénu převažují v údolních polohách vsi řetězového typu, se stavbami umístěnými podél vodního toku a tedy i komunikace.

V polohách s větší nadmořskou výškou je naopak charakteristické rozptýlené pasekářské osídlení uprostřed pasek a holin, často se sezónním hospodářstvím tvořeném salašnickými stavbami rozptýlenými po okolních svazích.

Seznam obcí na území ORP Rožnov pod Radhoštěm

Kromě těchto typicky regionálních hospodářských staveb se na Valašsku v průběhu 18. a 19. století ustálila i místní dobová forma domu – valašský dům, náležejícího ke karpatskému domovému typu.

Autor textu a fotky ke kapitole
Moravskoslezské Beskydy - osídlení a obce © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

SLEZSKO A MORAVA
Sídelní krajina
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Domy sev. Moravy a Slezska
Obytné stavby a bydlení
Domový typ karpatský
Jablunkovský dům
Těšínskoslezský dům

(horský, karpatský)
   
Valašský dům
  
Hospodářské stavby
Technické stavby

Církevní stavby

Exteriéry staveb

Interiéry staveb

HLAVNÍ REGIONY
Beskydy a Valašsko
Osídlení a obce v Beskydech

OBCE
Beskydy a Valašsko
Rožnov a obce na Rožnovsku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz