TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
Název kapitoly k archivním příspěvkůmNázev kapitoly

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL

Dědictví zemědělské kultury

Dědictví zemědělské kultury Pracovní verze prezentace k přednášce Vliv zemědělství na utváření venkovského prostředí, sídel a staveb. Přednáška se konala v budově Národního muzea v Praze u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel pořádaného Českým národním komitétem ICOMOS. Rok 2010 byl ve znamení Dědictví zemědělské kultury.

Obsah: Historie osídlení venkova Struktura sídel a plužiny Typy kulturní krajiny Typy staveb na venkově.

Historie osídlení venkova

Historie osídlení venkovaÚvodní část přednášky se věnovala historii osídlení venkova a v rámci této části byla zpracována následující témata: 1. Vznik zemědělství - pravěké období a neolitické osady, 2. Zdokonalení zemědělství - příchod Slovanů a nástup feudalismu, 3. Raný středověk - vnitřní kolonizace a feudální sídla, 4. Vrcholný a pozdní středověk - vnější kolonizace a husitské války, 5. Raný novověk - podnikání šlechty a rukodělná výroba, 6. Vrcholný novověk - osevní systém, manufaktury a raabizace a konečně 7. Moderní dějiny - hospodářský průmysl a železnice. Jednotlivé listy přednášky byly použity při zpracování tématického bloku Historie osídlení.

Struktura sídel a plužiny

Struktura sídel a plužinyV druhé části přednášky věnované struktuře sídel a plužiny byla zpracovány témata: 8. Plužina - obdělávané území obce, 9 až 11. Návesní vesnice - "pravoúhlá", "dostředná" a "vějířovitá" plužina, 12. Údolní vesnice - údolní lánová plužina, 13. Panské dvory - zakládání velkostatků, 14. Rozvoj vesnice - chalupnická zástavba, 15. Novověké vsi - "komponovaná" plužina, 16. Řadové vesnice - "řádková" plužina, 17. Novověké vsi - "raabizační" plužina a 18. Moderní osady - záhumenicová plužina. Jednotlivé listy přednášky byly použity při zpracování tématického bloku Historie vesnice a půdorysné formy.

Typy kulturní krajiny

Typy kulturní krajinyTřetí část přednášky se věnovala typů kulturní krajiny a byla zpracována témata: 19. Půda a terén - střední Čechy a Morava, 20. Voda a vlhkost - krajina jižních Čech a 21. Chmel a réva - severozápadní Čechy a jižní Morava. Jednotlivé listy přednášky byly použity při zpracování tématického bloku Příroda a obživa.

Typy staveb na venkově

Typy staveb na venkověPoslední část přednášky se věnovala typů staveb na venkově. V rámci této rozsáhlé části byla zpracována témata: 22. Obilnářství - náčiní, vozy a stroje, 23. až 26. Mlynářství - vodní a větrné mlýny, 27. a 28. Sadařství - sušárny ovoce, 29. Včelařství - úly a stavby včelínů, 30. Zemědělské plodiny - zpracování lnu a konopí, 31. Salašnictví - salašnické stavby, 32. a 33. Lesní hospodářství - těžba a zpracování dřeva, správa lesů, 34. Kovářství - stavby kováren, 35. Rybnikářství - zakládání rybníků a stavby rybáren, 36. Luční hospodářství - stavby seníků, 37 a 38. Chmelařství - pěstování chmele a 39 až 41. Vinařství - vinohradnické stavby. Jednotlivé listy přednášky byly použity při zpracování tématického bloku Typy hospodářství a stavby.

Mezinárodní den památek a sídel - Dědictví zemědělské kultury © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
    13.03.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ENCYKLOPEDIE
ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž


Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz