Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

TABULKA

1. Okenní tabulka skla; 2. Prkno zavěšené na dřevěném štítě, na němž jsou údaje o stavbě, např. letopočet, stavebník (Humpolecko aj.) (lit. 016: J. Vařeka, str. 229).

TÁFLOVANÝ ŠTÍT

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Táflovaný štít

TAHOUN (nářečně, západní Morava), SOPOUCH

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Sopouch

TARAS

Zídka z kamene ohrazující usedlost nebo pozemky (např. jižní oblast středních Čech) (lit. 016: J. Vařeka, str. 229).

TAŠKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Pálená taška

TEBEL (nářečně, východní Morava), KLÍNEK (nářečně, též „klínec“)

Hřebík, kolík z jasanového nebo jiného dřeva k zpevnění nebo spojování jednotlivých částí dřevěné konstrukce. Klínky se nasazují také do navrtaných otvorů v roubené stěně, a to před nahozením omítky k jejímu zpevnění (lit. 016: J. Vařeka, str. 91).

TECHNICKÉ LIDOVÉ STAVBY, TECHNICKÉ PAMÁTKY

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 229/kráceno).

PŘEHLED STAVEB >>>
http://www.rozhlas.cz/lidovestavby/prehled_staveb

TEKTONIKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Tektonika

TEORIE POKLESLÝCH KULTURNÍCH HODNOT

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Teorie hodnot

TĚPLUŠKA (nářečně, jihovýchodní Morava)

Vnitřní část sušárny ovoce s pecí a líhami k ukládání lís s ovocem (lit. 016: V. Frolec, str. 230)

TERÉNNÍ VÝZKUM

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 230/kráceno)

TĚRKOVÁNÍ

Roztírání barvy na stěně (lit. 016: J. Vařeka, str. 230).

TESANICE (nářečně, Čechy), TRHANICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Trhanice - tesanice

TESAŘI, STAVITELÉ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Stavitelé

TESAŘSKÁ STOLICE FOTOALBUM - TESAŘSKÁ STOLICE foto

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Tesařská stolice

TESAŘSKÉ NÁŘADÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Tesařské nářadí

TESAŘSKÉ VAZBY DŘEV, VAZBA TRÁMŮ, VAZBY DŘEV

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 230/kráceno).

TESOVÝ PLOT (nářečně, východní Čechy)

Ohrada z úzkých plochých prkének, kolmo postavených (lit. 016: V. Frolec, str. 232)

TLUČENICE (nářečně, jihovýchodní Morava), NABÍJENÁ TECHNIKA, PĚCHOVANICA, SYPANICE (nář., západní Morava)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nabíjená technika

TOPENIŠTĚ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Topeniště

TRADICE

Vědomé, někdy třeba i přerušené a pak obnovené předávání skupinových znaků, často i v kratším časovém rozmezí. Projevy tradice jsou historicky podmíněny. Tradice se často promítá i do současného způsobu bydlení na vesnici (využívání prostorů aj.) (lit. 016: V. Frolec, str. 234).

TRAGAR (nář., vých. Morava, Těšínské Slezsko), STROPNICE

Trám, na němž spočívá stropní bednění. Viz. také stropnice (lit. 016: V. Frolec, str. 234).

TRAKT (z latiny Tractum = tah, tažení, přímka)

Prostor vymezený nosnými zdmi, přičemž jejich vzdálenost je hloubkou traktu. Rozlišuje se trakt uliční, tj. přiléhající k ulici, trakt střední, tj. obklopený jinými trakty, a trakt dvorní, přiléhající k dvorní zdi (lit. 016: J. Vařeka, str. 234).

TRÁM FOTOALBUM - TESAŘSKÁ STOLICE foto

Otesaný kmen, hraněný kmen (lit. 016: J. Vařeka, str. 234/doplněno).

TRAŤOVÁ PLUŽINA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Traťová plužina

TRELÁŘKY (nářečně, Slánsko)

Zašpičatělé kolíky, které vyplňují pole v hrázděném zdivu (lepenici) (lit. 016: J. Vařeka, str. 234).

TRHANICE, TESANICE (nářečně, Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Trhanice - tesanice

TRNOVÝ PLOT

Je zhotoven z kůlů zatlučených do země (ve vzdálenosti 1 m od sebe), které ovíjejí trnové keře (lit. 016: V. Frolec, str. 235/upraven slovosled).

TROJBOKÝ DVŮR, TROJKŘÍDLÝ DVŮR

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Trojboký dvůr

TROJDÍLNÝ DŮM

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Trojdílný dům

TROJDÍLNÝ DŮM ROZVINUTÝ

Vzniká členěním tří základních domových dílů do dalších prostor, a to v řadě variant (lit. 016: J. Vařeka, str. 235).

TROJDÍLNÝ DŮM CHODBOVÝ

Víceprostorový dům, u něhož je místo síně úzká chodba procházející celou šířkou domu a sloužící jen jako komunikace (lit. 016: J. Vařeka, str. 235).

TROJSTRANNÝ DVŮR, TŘÍSTRANNÝ DVŮR

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Trojstranný dvůr

TROUBA

Část kuchyňských kamen sloužící k pečení (lit. 016: J. Vařeka, str. 236).

TRUMPLE (nářečně, Podkrkonoší)

Lehké nepálené cihly (různých velikostí) podomácku vyráběné z pilin a vápna (lit. 016: J. Vařeka, str. 236).

TRUPLE (nář., severní a severovýchodní Čechy, západní Morava), NEPÁLENÁ CIHLA

Nepálená cihla, která se běžně vyráběla v rozměrech 30 x 15 x 6,5 cm (lit. 016: V. Frolec, str. 236).

TVRDÁ KRYTINA

Nehořlavá krytina buď z přírodních materiálů (kamenná krytina, břidlice), nebo vyrobená z hlíny či jiného materiálu (pálená taška, prejzy, vláknocementové šablony) (lit. 016: V. Frolec, str. 236/upraven pose).

TYLKY (nářečně), ZHLAVÍ TRÁMŮ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Zhlaví trámů

TYMPANON

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Tympanon

TÝN

Ohrada, roubený plot kolem zahrady, s šindelovou stříškou. Někdy se místo šindele dávalo roští zatížené nahoře tyčkami a kamením, nebo se kladly drny. Na západní Moravě se „ týnkovým „ plotem rozumí plot z latěk (lit. 016: V. Frolec, str. 236).

TYROLSKÝ ŘEZ

Nárožní rybinové přeplátování s ozubem (lit. 016: J. Vařeka, str. 236).Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz