Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

ENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY

Hesla začínající písmenem D

D - Encyklopedie lidové architekturyObsah: Datování Dědické právo Dědina Délková plužina Dělnická kolonie

DATOVÁNÍ LIDOVÝCH STAVEB, VROČENÍ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: J. Vařeka, str. 30/kráceno).

DĚDICKÉ PRÁVO, DĚDĚNÍ STATKU, DĚLENÍ STATKU

Dědina - Za feudalismu nemovitost, na Moravě později ve významu vesnice nebo její nejstarší části. Souhrn práv a povinností upravujících dědění, zejména převod pozůstalosti na dědice. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dědické právo.

 

DĚDINA

Dědina - Za feudalismu nemovitost, na Moravě později ve významu vesnice nebo její nejstarší části. Za feudalismu nemovitost, na Moravě později ve významu vesnice nebo její nejstarší části. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dědina.

 

DÉLKOVÁ PLUŽINA

S ohledem na provázanost s dalšími hesly bude zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 31).

DĚLNICKÁ KOLONIE

Dělnická kolonie - Dělnická obydlí stavěná dělníky na nepravidelné půdorysné osnově nebo zakládaná majitely průmyslových podniků na pravidelném půdorysu. Dělnická obydlí stavěná dělníky na nepravidelné půdorysné osnově nebo zakládaná majitely průmyslových podniků na pravidelném půdorysu. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dělnická kolonie.

DĚLNICKÉ OBYDLÍ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: J. Vařeka, str. 31-33/kráceno).

DENDROCHRONOLOGIE

Dendrochronologie - Medota datování stáří dřeva určující rok kácení stromu použitého na konktrétní stavbu. Medota datování stáří dřeva určující rok kácení stromu použitého na konktrétní stavbu. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dendrochronologie.

 

DIAGONÁLNÍ PRINCIP

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Diagonální princip.

DÍLNA

Dílna - Prostora nebo samostatná stavba k provozování řemeslné či domácké výroby, zejména textilní a sklářské. Prostora nebo samostatná stavba k provozování řemeslné či domácké výroby, zejména textilní a sklářské. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dílna.

 

DLASKŮV STATEK v Dolánkách u Turnova

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dlaskův statek

DLÁŽKA

Dřevěná nebo kamenná podlaha (lit. 016: V. Frolec, str. 34).

DOČASNÉ OBYDLÍ, též SEZÓNNÍ OBYDLÍ

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dočasné, sezónní obydlí

DOKUMENTACE

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: J. Vařeka, str. 34-35/kráceno).

DOLNÍ KOMORA

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dolní komora

DOMKÁŘSKÉ STAVENÍ, též OBYDLÍ VESNICKÉ CHUDINY

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Domkářské stavení

DOMOVÝ TYP, též KLASIFIKACE LIDOVÉHO DOMU

Komplex zvláštností, které odlišují jednu domovou formu od druhé (lit. 016: V. Frolec, str. 35/kráceno). Heslo klasifikace lidového domu bude zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah (lit. 016: V. Frolec, str. 89-90/kráceno).

DOŠKY, DOŠEK

Došky - Snopky z dlouhé žitné slámy, rákosu nebo kukuřice, sloužící k pokrývání střechy.Snopky z dlouhé žitné slámy, rákosu nebo kukuřice, sloužící k pokrývání střechy. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Došky.

 

DOŠKOVÁ KRYTINA

Došková krytina - Střešní krytina vyrobená ze slaměných, rákosových nebo kukuřičných došků a používaná v rovinných a podhorských krajích.Střešní krytina vyrobená ze slaměných, rákosových nebo kukuřičných došků a používaná v rovinných a podhorských krajích. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Došková krytina.

DRÁŽKOVÁ KONSTRUKCE, DRÁŽKOVÁ TECHNIKA, ŽLÁBKOVÁ TECHNIKA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: J. Vařeka, str. 36/kráceno).

DŘEVĚNÁ ARCHITEKTURA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: J. Vařeka, str. 36-39/kráceno).

DŘEVĚNÁ KRYTINA, též ŠINDEL (z němčiny Schindel)

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dřevěná krytina - šindel

DŘEVĚNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah (lit. 016: J. Vařeka, str. 39-41/kráceno).

DŘEVO STAVEBNÍ

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dřevo stavební

DŮM

1.stavení, zpravidla obytné.
2
.(nářečně, již., záp. a jz. Čechy) lidové označení vstupní prostory obydlí – síně (lit. 016: J. Vařeka, str. 42-43/kráceno).

DŮM - DOMOVÝ TYP

S ohledem na rozsah budou hesla zpracována později. (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka).

DŮM - DOBOVÁ FORMA

S ohledem na rozsah budou hesla zpracována později. (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka).

DŮM S PODSÍNÍ, PODSÍŇ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: V. Frolec, str. 167-168/kráceno).

DŮM "V KOŽICHU", OHODIT DO KOŽUCHA (nářečně, jihovýchodní Morava)

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dům v "kožichu"

DUŠNÍK

 

DVEŘE

Dveře Rozcestník odkazující na stránky o dveřích stavebních objektů (vrata u brány a domu, stodolová a garážová vrata), jejich konstrukci (svlaková a rámová vrata) a materiálovém provedení (dřevěná a plechová vrata, dělení a členění vrat (jednokřídlá a dvoukřídlá, plná a prosklená, otočná a posuvná vrata) i stavebních doplňků používaných na vrata (kotvení a kování, zámky a závory) Dveře >>>

DVOJDÍLNÝ DŮM

 

DVOJDŮM

 

DVOJITÁ STOLICE LEŽATÁ

 

DVOJITÁ STOLICE STOJATÁ

 

DVOJSTRANNÝ DVŮR

 

DVOJTOPENIŠŤOVÝ DŮM

 

DVOR

 

DVORCOVÁ VES

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dvorcová vesnice

DVOUOKAPOVÁ STŘECHA, SEDLOVÁ STŘECHA

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Sedlová střecha

DVŮR

Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dvůr

DYMNÁ JIZBA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: V. Frolec, str. 53-54/kráceno)

DYMNÍK

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: V. Frolec, str. 54/kráceno)

DYMNÍKOVÁ STŘÍŠKA

DYMNÍKOVÁ STŘÍŠKA |  Zakončení dřevohliněného dymníku stříškou krytou dřevěným šindelem. Zakončení dřevohliněného dymníku stříškou krytou dřevěným šindelem. Více informací včetně fotek lze nalézt na stránce :: Dymníková stříška.

 

DYMNÝ DŮM

Na rozdíl od dýmné jizby, kde kouř z topeniště zasahuje především hlavní obytnou místnost, u dýmného domu stoupá dým (využívaný na půdě k dosoušení obilí) z nezastropené ohnišťové prostory do podstřeší a otvory ve štítech a ve střeše uniká ven (alpská oblast) (lit. 016: J. Vařeka, str. 55).Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz