Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

ENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY

Hesla začínající písmenem L

L - Encyklopedie lidové architekturyObsah: Lapač kouře Lať Lazy Lednice Leměz

LAPAČ KOUŘE, DYMNÍK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lapač kouře

LAŤ, LATA (nářečně), ŘEZANICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Latě

LAZY, LÁZY

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lazy

LEDÁRNA (na maso), LEDNICE

Větší klenutý kamenný nebo do skály vytesaný sklep u venkovské hospody se zásobami ledu ke chlazení nápojů a potravin (lit. 016: J. Vařeka, str. 112).

LEMĚZ, LEMÍZ, VLÁČE (nářečně, Plzeňsko)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Leměz

LEPENEC

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lepenec

LEPENICE

1. Hlína uhnětená se slámou nebo s řezankou, používaná jako stavební materiál, 2. Pletená nebo tyčková výplň trámové kostry, ohozená hlínou. 3. Lepenicová stavba (lit. 016: V. Frolec, str. 113).

LEPENICOVÁ STAVBA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lepenicová stavba

LEPENICOVÝ STROP

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah (lit. 016: J. Vařeka, str. 213-214/kráceno).

LEPENKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lepenka

LESNÍ LÁNOVÁ VES

Osada o řadovém půdorysu s mnoha rolnickými dvory, jejíž zástavba probíhá celým katastrem nebo jeho největší částí. Typická středověká sídelní forma (severní Čechy, severní Morava, Opavské Slezsko) (lit. 016: V. Frolec, str. 113).

LESNÍ NÁVESNÍ VES

Vesnice s kruhovým půdorysem, mezi jednotlivými domy jsou větší vzdálenosti. Jsou typické pro mladší kolonizační území v Čechách a na západní Moravě (lit. 016: V. Frolec, str. 113).

LEŠENÍ

1. Konstrukce ze dřeva nebo ze železných trubek umožňující práci ve výšce; 2. Též ve významu patro (nářečně, východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 113).

LETNÍ CHLÉV

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Letních chlév

LETNÍ KUCHYNĚ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Letní kuchyně

LETOVISKA (nářečně, východní Morava), STÁNISKA (nářečně, východní Morava)

Odlehlé horské pastviny a louky sloužící k letní pastvě dobytka. Byly zde zřizovány sezónní hospodářské stavby (zejména chlévy) i obytné budovy, zvané rovněž letoviska (lit. 016: V. Frolec, str. 114).

LEZÁK (nářečně, Čechy, Morava)

Zděný komín trychtýřového tvaru o větším průřezu. Budoval se v černé kuchyni nad otevřeným ohništěm. V rolnických domech se lezáku také často využívalo k uzení masa (lit. 016: V. Frolec, str. 114).

LIDOVÁ ARCHITEKTURA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lidová architektura

LIDOVÉ STAVITELSTVÍ, STAVITELSTVÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lidové stavitelství

LIDOVÝ NÁBYTEK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lidový nábytek

LIGROVÝ PLOT (nářečně, východní Čechy)

Roubená trámová ohrada (lit. 016: V. Frolec, str. 115).

LÍSA, LÍSKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lísa

LISOVNA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lisovny

LISTNÍK (nářečně)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Listník

LIŠTA

1. Dřevěná tyč užívaná na dřevěné konstrukce. 2. Výplň mezi trámy roubené stěny (nářečně, Chodsko). 3. Štěrbina mezi srubovými trámy (zastarale). 4. Nástěnná polička, na kterou se stavěly talíře a hrnečky (lit. 016: J. Vařeka, str. 115/).

LIZÉNA

Svislý plochý dekorativní pás bez hlavice a patky, který mělce vystupuje z líce stěny nebo je jen vytažen v omítce (u zděných staveb) (lit. 016: J. Vařeka, str. 116).

LIŽINA, LIŽINY

1. Vodorovný trám (vaznice) v hrázděné nebo drážkové (sloupkové) stěně, který slouží jako podklad pro stropní trámy. 2. Kantýř (lit. 016: J. Vařeka, str. 116).

LIŽINOVÝ PÁSEK

Šikmý trámek k zavětrování ližiny a sloupku (obvykle bývá v hrázděné konstrukci) (lit. 016: J. Vařeka, str. 116).

LODNÍ MLÝN, ŘÍČNÍ MLÝN

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Řiční mlýn

LODŽIE, SLOUPOVÁ ARKÁDA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Loubí

LOCH (nespisovně, z něm. Loch = basa, vězení, jáma)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Loch

LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) DOBOVÁ FORMA LIDOVÉHO DOMU

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lidový dům

LOMENICE

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah (lit. 016: V. Frolec - J. Vařeka, str. 116-117/kráceno).

LOMENIČNÍ PRAVIDLO (nářečně, východní Čechy)

Horní trám před světnicí, na který se přibíjela prkna lomenice (náročně bedněného prkenného štítu) (lit. 016: V. Frolec, str. 117).

LOMENKA (nářečně, jihovýchodní Morava)

Půda s lomeným krovem nad světnicí a síní s ventilačními otvory; slouží jako sýpka (lit. 016: V. Frolec, str. 117).

LOUB (nářečně, Pojizeří)

Prostor nad síní (lit. 016: J. Vařeka, str. 117).

LOUBÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Loubí

LOUČÍN (nářečně, Chrudimsko)

Výklenek u kamen, jehož se využívalo při svícení loučemi (lit. 016: V. Frolec, str. 117).

LOUČNÍK

1. Stojan na louče; 2. Nůž na štípání loučí. Louče byly vyráběny doma nebo se prodávaly na trhu ve svazcích po 6 otýpkách (otýpka 20 až 30 loučí) (lit. 016: V. Frolec - J. Vařeka, str. 117).

LOŽNICE

Samostatná místnost určená a zařízená výhradně ke spaní. V této podobě se jedná o novodobý prvek vesnického domu (lit. 016: V. Frolec, str. 117/doplněno).

LUČNÍ CHLÉV, POLNÍ CHLÉV

Zpravidla dřevěná stavba mimo usedlost v extravilánu obce, která sloužila k sezónnímu ustájení dobytka. Viz. také mraznica, zimovisko (lit. 016: J. Vařeka, str. 171).Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz