Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

RAABIZAČNÍ OSADA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Raabizační osada

RADNICE

Obecní budova určená pro zasedání a jednání představitelů obce. Z hlediska lidové architektury byly pozoruhodné hlavně dřevěné radnice v malých městech (Semily, Železný Brod, Rožnov pod Radhoštěm aj.) (lit. 016: V. Frolec, str. 182).

RÁKOS

Druh střešní krytiny, rozšířený v blízkosti vodních toků (u nás např. Polabí na Pardubicku). Rákos se vázal do snopků a přivazoval se k latím nebo tyčím střešní konstrukce povřísly, houžvemi nebo vrbovým proutím (lit. 016: V. Frolec, str. 182/kráceno).

RÁM

1. Ochranná obruba okna, dveří. 2. Zkrácený termín pro rámovou konstrukci, užívaný v oboru statiky staveb (lit. 016: J. Vařeka, str. 182/doplněn druhý bod).

RÁMOVÁ KONSTRUKCE

Konstrukce v rámu, zpravidla jde však o drážkovou konstrukci nebo hrázděnou konstrukci. Mezi rámové konstrukce můžeme zařadit i konstrukce podstávky (lit. 016: J. Vařeka, str. 182/doplněna druhá věta).

RAMPÚCH (nářečně, jihovýchodní Morava)

1. Žudro; 2. Otvor do sklepa, jímž se sypou brambory; 3. Ventilační otvor u vinného sklepa (lit. 016: V. Frolec, str. 182/vynechány významy uvedené pod body 4 a 5 spadající již do oblasti jihozápadního Slovenska).

RÁNKOVA SOUSTAVA

Hambálková soustava krovu zdokonalená ve 2. čtvrtině 19. století M. Ránkem čepováním krokví do vodorovných trámů (prahů) nad pozednicí (lit. 016: J. Vařeka, str. 106/použito z hesla krov hambálkový, krokvový, vaznicový)

RATEJNA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Ratejna

REGIONÁLNÍ DOBOVÁ FORMA DOMU, LOKÁLNÍ DOBOVÁ FORMA LIDOVÉHO DOMU

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lidový dům

RESPA (nářečně, Lašsko), PRŮVLAK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Průvlak

REŠT (nářečně, jihovýchodní Morava), PRŮVLAK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Průvlak

RETROGRESÍVNÍ METODA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Retrogresivní metoda

REZERVACE LIDOVÉ ARCHITEKTURY

SEZNAM VESNICKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ (VPR) >>>

OCHRANA VENKOVSKÝCH SÍDEL - REZEVACE A ZÓNY >>>
http://www.rozhlas.cz/lidovestavby/ochrana_sidel

REŽNÁ ZEĎ

Neomítnutá zeď; na jejím povrchu je zřejmá struktura materiálu použitého pro zdění (lit. 016: V. Frolec, str. 183/doplněno).

RITNÁČE (nářečně, jihovýchodní Morava), ŠTÍTNÍKY

Došky vázané zastřiženými konci dolů, takže vytvářejí stupně. Váží se na hřebenu a nárožích střechy, tvoří poslední řadu došků nad okapem (lit. 016: V. Frolec, str. 225).

RIZALIT

Část stavby, která předstupuje z líce průčelí po celé výšce budovy. Podle polohy rozeznáváme rizalit střední a rizalit postranní (lit. 016: V. Frolec, str. 183/kráceno).

RODINNÝ SHLUK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Rodinný shluk

ROHATINY, PERUTĚ (nářečně, jižní Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Perutě - rohatiny

ROHOVÁ LAVICE

Různě konstrukčně řešená lavice svírající pravý úhel u stolu v rohu světnice, v tzv. svatém koutě. Sloužila k sezení i ke spaní (lit. 016: V. Frolec, str. 184).

ROŠT, REŠT (z němčiny)

1. Spojení dvou trámů položených na sebe; 2. Průvlak (lit. 016: J. Vařeka, str. 184).

ROUBENÁ ARCHITEKTURA, DŘEVĚNÁ ARCHITEKTURA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 36-38/kráceno).

ROUBENÁ KONSTRUKCE, ROUBENÁ STAVBA, ROUBENÁ STĚNA, ROUBENÍ, ROUBENÝ DŮM

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 184-185/kráceno).

ROUBENÁ VALENÁ KLENBA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 186-187/kráceno).

ROUBENÝ VĚNEC

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Roubený věnec

ROVNÁ STŘECHA, PLOCHÁ STŘECHA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Plochá střecha

ROVNÍK (nářečně, Humpolecko)

Dřevěné korýtko, v němž tesaři rozdělávali barvu z roztlučeného dřevěného uhlí zalitého vodou. Do barvy se namáčela šňůra navinutá na rámku s rukojetí (kolovrátek), která na kulatině na vyznačila směr sekání (lit. 016: J. Vařeka, str. 187).

ROZETA

Plastický, popř. plošný ornamentální prvek odvozený ze stylizovaného květu růže (lit. 016: J. Vařeka, str. 187).

ROZPTÝLENÁ VES

Vyznačuje se uvolněným půdorysem. Jednotlivé domy stojí zpravidla v nepravidelných vzdálenostech od sebe. Typickým příkladem rozptýlené vsi je hromadná ves. Vyskytuje se mimo nížinné oblasti (lit. 016: V. Frolec, str. 186).

ROZSOCHA, SOCHA

1. Tenčí kmen (popř. sloupek) nahoře vidlicovitě ukončený. Socha (též rozsocha) tvoří základní nosný prvek sochového krovu, jehož počátky sahají až do pravěku; 2. Plastika (lit. 016: V. Frolec, str. 204).

RUKÁV (nářečně, jihozápadní Čechy), PÁSEK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Pásek

RUMPÁLOVÁ STUDNA, STUDNA, STUDNĚ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Studna - studně

RUSKÁ PEC, VÝCHODOEVROPSKÁ PEC

Označení pro jizbovou pec bez ohniště, jež se využívá jako zdroj tepla, při pečení i vaření pokrmů a částečně také k osvětlování obydlí. Její součástí bývá hliněný nebo cihlový přístavek, zvaný šestók. Východoevropská pec zasahuje okrajově na východní Slovensko (Zemplín) (lit. 016: V. Frolec, str. 254).

RUSTIKA (latinsky rustica = venkovský, selský; rusticus = venkovský, selský, prostý)

Plastické vyznačení kvádrového zdiva (lit. 016: V. Frolec, str. 188).

RUSTIKALISMUS

Neorganizované hnutí 30. let 20. století požadující výstavbu domů na vesnici pro zájemce z měst nikoli ve smyslu moderního městského technicismu, ale v duchu prostředků a vzorů lidové architektury (lit. 016: J. Vařeka, str. 188).

RYBÁRNA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Rybárna

RYBINA, VAZBA NA RYBINU, VAZBA NA RYBU (nářečně, severovýchodní Morava)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Rybina

RYGL, RÝGL (nespisovně, z němčiny)

1. Závora, zástrčka; 2. Ležaté trámy ve stěnách dřevěného větrného mlýna; 3. Příčka na dřevěných dveřích (lit. 016: J. Vařeka, str. 188/změněn slovosled u druhého bodu).

RYCHTA

Za feudalismu sídlo vrchnostenského úředníka, rychtáře, nadané určitými výsadami. Budovy rycht se svým celkovým vzhledem (a náročností provedení) většinou vymykaly běžnému stavebnímu obrazu vesnice (lit. 016: V. Frolec, str. 188).

RÝNA (lidově, z němčiny)

Okapová roura; viz také žlab (lit. 016: J. Vařeka, str. 188).Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz