Chmel a chmelnice

Chmelnicové konstrukce

Stránka o chmelu a chmelnicíchChmelařství je hospodářské odvětví zabývající se pěstováním chmele, náležejícího k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí na samostatné stránce popisovaná historie pivovarnictví a výroba piva v pivovarech.

Obsah: Chmelařství a pěstování chmele Chmelařské oblasti v ČR - Žatecko, Úštěcko a Tršicko Typy chmelnic Tyčové chmelniceChmelnicové konstrukceNové chmelnicové konstrukce

Chmelařství a pěstování chmele

Chmelařství - pěstování chmele

Chmel a chmelnice

Starý Týn - chmelnice na Úštěcku uprostřed orné půdy a dříve za zahradami (mapa SK z roku 1843)
Žatecko - současná a tyčová chmelnice
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Chmel byl dříve pěstován přímo na zahradách usedlostí nebo za těmito zahradami. U měst obvykle za městskými hradbami.

Později jsou zakládány samostatné chmelnice větší rozlohy, vztyčované přímo uprostřed orné půdy.

Chmelařské oblasti v ČR

Mezi nejvýznamnější oblasti pěstování chmele v ČR náleží Žatecko v Poohří, Úštěcko v Polabí a rovněž Tršicko na Hané. Nejvíce chmelnic je na Žatecku, přičemž místní odrůda získala certifikát Chráněné označení původu.

Typy chmelnic

V současnosti rozeznáváme tři základní typy chmelnic, lišící se na první pohled půdorysným řešením i výškou podpor.

Tyčové chmelnice

Značení chmelnic na mapách stabilního katastruStarý typ představují chmelnice tyčové, znazorněné na mapách stabilního katastru jako trojice o sebe opřených tyčí. Tyčové chmelnice jsou tvořeny kulatinou zapuštěnou do země v malých rozestupech. Kolem tyčí se pnuly jednotlivé chmelové výhonky.

Chmelnicové konstrukce

Mladší typy chmelnic stavěné od poloviny 19. století tvoří chmelnicová konstrukce z dřevěných sloupů. Dřevěné sloupky o výšce 5 metrů jsou vzájemně provázány a ukotveny lany, dráty a kotvami. K silnějším drátům jsou připevněny svislé vodící drátky menšího profilu, po kterých se pnou jednotlivé chmelové výhonky.

Nové chmelnicové konstrukce

Nejmladší řešení představují do země zatlučené dřevěné sloupky zhruba poloviční výšky, mezi které je natažena síťovina sloužící pro popínání chmele. Důvodem jejich zřizování je snížení nákladů na stavbu chmelnic i sklizeň chmelových šišek - česání chmele.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Chmelařství - pěstování chmele a chmelnice © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz