Dochované a zaniklé mlýny ČR

Mlýny na původním místě a ve skanzenech

Stránka o větrných mlýnechVětšina větrných mlýnů na území Čech, Moravy a Slezska bohužel zcela zanikla, a to více jako 90 %. Zbývající část byla přestavěna a jen nepatrný počet se dochoval v původní podobě včetně vnitřního vybavení.

Obsah: Dochované větrné mlýny na území ČR Přestavěné a zaniklé větrné mlýny v ČR Kulturní památky a muzea ČR Větrné mlýny a skanzeny ČR Klub přátel Technického muzea v Brně

Dochované větrné mlýny na území ČR

Z celkového počtu dřevěných a zděných větrných mlýnů zahrnujícího dle posledních údajů více než 1 000 lokalit na území ČR se dochovalo pouze několik desítek. Uváděno je přibližně 80 lokalit, na kterých je větrný mlýn nebo alespoň část fyzicky dochována. Pokud vezmeme v úvahu dochované technologické vybavení mlýna, počet klesá až na 23 větrných mlýnů - v Čechách přitom pouze jeden (zdroj.: Doubek Jan, Nové poznatky o technologickém vybavení větrných mlýnů).

Přestavěné a zaniklé větrné mlýny v ČR

Větrný mlýn - model v muzeu

Model dřevěného větrného mlýna v Muzeu Kroměřížska

Expozice větrných mlýnů v přízemí tvrze
v Rymicích. Tvrz a nedaleký skanzen
v Hejnici je součástí Muzea Kroměřížska.
Obec Rymice, okres Kroměříž

Foto: MaČefotogalerie

Většina historických větrných mlýnů tedy beze zbytku zanikla a značná část byla výrazně přestavěna, v případě zděných mlýnů především ve formě adaptace pro účely bydlení nebo chalupaření.

S tímto souviselo často úplné odstranění vnitřního technologického vybavení a dodatečné prorážení okenních otvorů pro přirozené osvětlení.

Památky a muzea

Za kulturní památku je v současnosti prohlášeno 51 větrných mlýnů včetně zřícenin (údaj z ledna 2011), přičemž některé jsou veřejnosti přístupné jako součást muzejní expozice in situ (na původním místě). Kromě těchto se tématu větrných mlýnů samozřejmě věnují rovněž krajská, regionální či oblastní muzea, pořádající ve svých prostorách řadu stálých nebo časově omezených výstav.

Větrné mlýny a skanzeny ČR

Větrný mlýn ve skanzenu

Dřevěný větrný mlýn přemístěný do skanzenu v Rymicích

Dřevěný větrný mlýn se čtyřmi perutěmi přemístěný do areálu skanzenu v Rymicích z území sousední obce Bořenovice.
Obec Rymice, okres Kroměříž

Foto: MaČefotogalerie

Některé z veřejnosti přístupných větrných mlýnů stojí na původním místě, zatímco jiné mlýny byly zachráněny přemístěním do nejbližšího skanzenu. Transfer se samozřejmě dotýkal jen dřevěných mlýnů a příkladem může být Muzeum Kroměřížska se skanzenem v Rymicích nebo skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. V případě Rožnova pod Radhoštěm se jedná o téměř úplnou kopii mlýnské stavby z Kladník, avšak s originálním mlecím zařízením.

Klub přátel Technického muzea v Brně

Podrobnější informace o větrných mlýnech včetně soupisu lokalit s dochovanými i zaniklými mlýny lze nalézt na stránce www.povetrnik.cz, spravované Klubem přátel Technického muzea v Brně - sekce větrné mlýny. Z příspěvků na těchto stránkách byla rovněž čerpána řada údajů pro zpracování této i tématicky souvisejících stránek.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Mlynářství - dochované a zaniklé větrné mlýny v ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz