Historie včelařství v ČR

Včelníci, včelaření a včelí úly

Stránka o historii včelařstvíVčelařství je činnost zabývající se chovem včel za účelem získávání včelích produktů, mezi které náleží především med a včelí vosk. Před výrobou cukru byl med užíván jako sladidlo a rovněž k výrobě medoviny. Vosk se užíval na výrobu voskových svící nahrazujících louče a lojové svíce.

Obsah: Pozdně středověké a novověké včelaření a kláty Pokročilé včelaření vrcholného novověku a prkenné úly Moderní včelařství, rozběrné a nástavkové úlyDřevěné, slaměné a hliněné včelí úly

Historické včelaření a kláty

Úly s figurální výzdobou

Výzdoba klátových úlů na Valaššku

Klátové úly zdobené česny ve tvaru lidských obličejů a kryté šindelovými stříškami nejrůznějšího tvaru.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Odlišný způsob oproti staršímu brtnictví spočívajícím v přemístění kmene s včelím rojem představuje odchyt pouze včelího roje. Následně je včelí roj přemístěn a usazen do předem připraveného špalku upraveného k tomuto účelu. V blízkosti obydlí takto od vrcholného středověku vznikají první špalkové včelí úly zv. kláty a zároveň jsou zakládány včelařské cechy. K rozšíření včelařství mezi běžné rolnické vrstvy obyvatel dochází však až později.

V průběhu raně novověkého období počet člověkem vydlabaných včelích úlů převyšuje výskyt brtí. Namísto dřívějšího výrazu brtník je člověk uvědoměle již pečující o včelstvo v úlech nazýván včelník (dnes včelař).

Pokročilé včelaření a úly

Výraznou inovací v oblasti včelaření bylo zavádění úlů vyrobených z prken. Oproti klátovým úlům umožňovaly prkenné úly snadnější náhled do prostoru s plásty a podrobnější zkoumání života včel. Tereziánským včelařským patentem z roku 1775 dochází k osvobození včelařů od povinných dávek. Uvolněno je i obchodování se včelími produkty. K rozšíření včelařství však dochází až po omezení moci včelařských cechů.

Moderní včelařství a úly

Prkenné včelí úly

Včelí úly vyrobené z prken

Samostatné a sdružené prkenné včelí úly (uprostřed klátový úl) kryté stříškami
a opatřené barevným nátěrem.
Skanzen Přerov nad Labem, okres Nymburk

Foto © MaČefotogalerie

V období 19. století dochází k dalšímu zdokonalení chovu včel v souvislosti s rozšířením na konci 18. století vynalezeného rozběrného úlu provedeného na způsob "truhlíků". Zdokonalováno je ovšem i získávání medu, ke kterému slouží tzv. medomet pracující na principu odstředivé síly bez nutnosti ničení včelích plástů. K vynálezu medometu došlo ve 2. polovině 19. století. Ve 20. století určuje vývoj včelaření použití nástavkových úlů.

S včelařstvím často souvisí i řada podobně znějících místních jmen sídel v ČR, jako např. Včelákov, Včelary, Včelín, Včelíny, Včelná, Včelnice, Včelnička atd.

Dřevěné, slaměné a hliněné včelí úly

V České republice se včelaří především v dřevěných úlech, avšak je známo i jiné materiálové provedení. Příkladem mohou být slaměné košnice používané na Slovensku i v jiných zemích Evropy, koše z proutí či rákosu nebo hliněné nádoby uplatňující se v Egyptě i dalších afrických zemí.

Více informací o tématu lze nalézt na stránkách www.vcelky.cz, www.vcelar.org včetně použité literatury nebo v hesle včelařství na stránkách Wikipedie. Z uvedených stránek byly čerpány rovněž údaje sloužící ke zpracování tohoto textu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Historie včelaření v ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz