Sýpky a komory

Stavby pro uskladnění plodin

U některých starých a zděných objektů sýpek (zejména v jižních Čechách) bývá masivní povedení sýpky a její umístění v usedlosti tak výrazné, že můžeme předpokládat obranný charakter stavby. Některé sýpky situované při vjezdech do dvorů bývají totiž postaveny tak, že svým půdorysem poněkud předstupují před linii ohrazení a jejich štěrbinové "střílnovité" otvory umožňují aktivní kontrolu prostoru před bránou. Tento princip tzv. flankování známe zejména ze středověkého fortifikačního (vojenské opevnění) stavitelství, kde umožňoval vysouváním bašt před hradební linii boční ostřelování útočníků při hradbách. V sýpkách se také setkáváme s důkladným provedením zevnitř ovládaných závor, resp. s jejich dlouhými lůžky, vybedněnými do zdiva už při stavbě a známými ze středověkých hradů a tvrzí. Taková stavební zvyklost bezpochyby znamená, že se sýpky považovaly i za případné pevné útočiště v okamžiku nebezpečí. Tomu také odpovídá, že v sýpkách nacházíme častěji než jinde tajné úkryty - zpravidla záměrně (už při stavbě) zazděné hrnce s maskovaným přístupem, které mohly sloužit zejména pro uchování cenností v neklidném období.

Pokud bylo spodní MOŘINKA - pavlačový špýchar z roku 1846 (obr. 002_257j_d).podlaží zaklenuté je používáno schodiště vnější, protože vnitřní by narušovalo ochrannou a statickou funkci klenby.

Součástí "stavební výbavy" sýpek jsou odkládací niky ve zděných stěnách (někdy s výdřevou) a úzké štěrbinové "střílnové" větrací otvory. V jižních Čechách se dochovaly zvláštní stavební útvary ochrany vstupů do zděných přízemků či suterénů, připomínající moravská žudra, jejichž starobylý název "šíje" je středověkého původu a znamenal tehdy vedle užšího zprostředkujícího článku i stavební zabezpečení sestupu do zahloubeného prostoru.

Mezi dnes už desítkami zjištěných nejstarších vesnických staveb pocházejících ještě z předbělohorského období mají sýpky poměrně značný podíl a to díky své kompaktní výstavbě, která měla více předpokladů k přetrvání. Náročnější objekty z bohatších usedlostí mívají většinou charakter mohutných zděných staveb, vybavených i pozdně gotickou kamenickou prací.

Závěr stavby sýpek jako samostatných objektů přineslo až užívání tvrdé, nespalné krytiny v souvislosti s masovým nástupem zděných staveb na počátku 19. století. Od této doby se mohlo obilí bezpečně uskladňovat na půdách v domech, navíc díky požárně bezpečnému provádění zděných komínů. Ještě snadnější možnost přesunu sýpek do podkroví nastala na konci 19. století v souvislosti s nástupem vaznicových krovů a půdních nadezdívek, které vytvořily volné a dobře využitelné prostory podkrovního polopatra.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Doplnit sýpková polopatra, hanácký dům s výškou (koncept, MaČe).

Břežany - zděná sýpka na návsi z roku 1797 (obr. 022_brezany_001).Vedle sýpek příslušejících k určitému hospodářství byly budovány i sýpky společné pro celou obec, do nichž sedláci ukládali např. svoji naturální daň v obilí. Charakter těchto skladovacích prostor odpovídá důležitosti ochrany uloženého materiálu a celkový výraz stavby tento pevnostní ráz ve větší či menší míře odráží.

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz