Chalupy a domky

Dědické právo a stavební rozvoj vsi

Chalupy a domky ve stavebním rozvoji vesniceStavební rozvoj vesnice v podobě mladší zástavby odrážel dělení usedlostí podle dědického práva. Nové stavby menšího měřítka byla stavěny na pozemích usedlosti nebo na obecní půdě - na návsi či podél cest za obcí.

Obsah: Dělení usedlostí a zahušťování zástavby Dědické právo Stavby na pozemku usedlosti nebo na obecní půdě Osamostaťnování chalupníků a domkářů Číslování domů a chalup na vesnici

Dělení usedlostí a zahušťování zástavby

Chudší chalupy a domky vznikaly dodatečným dělením a zahušťováním zástavby v již existujících vesnících. Různé varianty přiřazování a včleňování těchto objektů, situovaných v těsné či volnější vazbě na usedlosti, patří k nejdůležitějším příčinám různorodosti a malebnosti obrazu zástavby tradiční české vesnice.

Dědické právo

Usedlost jako celek přejímal ("kupoval" včetně písemného záznamu v pozemkové - gruntovní - knize) vždy pouze jeden z potomků - syn nebo zeť. Základní příčinou vzniku nových objektů byla proto zřejmě nutnost zabezpečit podílem z přejatého majetku ("vyplatit") i další případné sourozence, kteří většinou zůstaly na vesnici. Pracovali u sedláků nebo v panských službách (zejména dvorech) a věnovali se podle možností a poptávky řemeslné výrobě.

Stavby na pozemku usedlosti a obce

Prvotní vazba na konkrétní (mateřské) usedlosti je u těchto objektů často patrná, i když už stojí v prostoru návsi. Mohly být ale stavěny i na jiných pozemcích, patřících k usedlosti, nebo na parcelách, které se daly získat jinde. Často například na obecní půdě ("na obci"), což je vedle případů výstavby uvnitř návesních prostorů zástavba při cestách na okraji vesnic (změněn slovosled).

Osamostatňování chalupníků a domkářů

Všechny mladší objekty měly setrvalou tendenci k osamostatňování a zmenšování - touhou každého chalupníka a domkáře bylo získat alespoň nějakou půdu, a dospět tak k ekonomické soběstačnosti. Z toho plyne, že tyto chalupy postupně získávaly podobu drobnějších domů v usedlostech a přidružovaly se k nim i malé hospodářské budovy, takže celky získávaly charakter jakýchsi zmenšenin velkých usedlostí.

Číslování domů a chalup

Zajímavé problémy situace s chalupami při usedlostech nastaly při prvním číslování domů v letech 1770-1771, kdy podle dané situace byla chalupa zahrnuta pod číslo mateřské usedlosti nebo nebyla a dostala číslo samostatné.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz