Novověké a moderní vesnice

Vesnice založené v 18. a 19. století

Stránka o vesnici 18. a 19. stoletíNovověké vesnice ze závěru 18. a 1. poloviny 19. století jsou založené na pravidelné osnově rozdělující území obce nebo její části na menší pozemky. V souvislosti s menší rozlohou těchto pozemků jsou samozřejmě menší i zemědělské usedlosti, nevyžadující již takový počet a velikost hospodářských staveb jako v případě větší výměry obhospodařované půdy. V některých případech hospodářské stavby zcela chybí a zástavbu tvoří převážně jen obytné stavby - domy nebo chalupy. Obecně lze konstatovat, že od poslední čtvrtiny 18. století již příliš mnoho vesnic nevznikalo. Většina vesnických sídel našeho hustě osídleného území je již vrcholně středověkého původu na ještě starší sídelní struktuře.

Obsah: Vesnice 18. a 19. století - uspořádání a pozemky Raabizační vesnice - pozemková reforma Dominikální vesnice - nové podniky

Vesnice 18. a 19. století

Středověkým sídelním rozvojem byla sídelní síť na našem území v zásadě dobudována. Narušována byla jen zanikáním některých vsí už ve středověku, které mělo několik příčin - od střetu s nepříznivými přírodními podmínkami až po likvidaci při válečných událostech.

Pokud později (tj. v období novověku a moderních dějinách) docházelo k doplňkům nebo změnám sídelní struktury, tak již nepřinášejí zpravidla oproti středověkým nic nového. Pouze s tím rozdílem, že mezi vesnicemi 18. a 19. století převažují volnější řádkové sestavy.

Lze z nich zpravidla dobře usoudit, že pro ně byly k dispozici pozemky ve velikosti i kvalitě daleko menší, než u starších středověkých založení.

Raabizační vesnice

Zakládání raabizačních vesnic souvisí s poddanskou a pozemkovou reformou uskutečnovanou na počátku poslední čtvrtiny 18. století. Na místě rušených panských dvorů vznikají menší usedlosti o menší rozloze půdy. Raabizační vesnice >>>

Dominikální vesnice

Zakládání dominikálních vesnic souvisí se založením nových podniků do 1. poloviny 19. století. V jejich blízkosti vznikají vesnice nebo jejich mladší části charakterizované pravidelným geometrickým uspořádáním. Dominikální vesnice >>>

Se souhlasem autora převzato s vyjímkou šedého textu z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architektury



Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz